Administracja UJ CM

Jednostki podległe:


Sekcja Eksploatacji Technicznej

ul. Kopernika 19e, 31-501 Kraków
tel.: 12 424 72 19
www.aparatura.cm-uj.krakow.pl
Kierownik

mgr inż. Dominik Mateszew
e-mail: dominik.mateszew@uj.edu.pl
tel.: 12 424 72 19


Sekcja Zakupów i Realizacji Umów

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 433 27 34
fax: 12 433 27 34
email: dzaparat@cm-uj.krakow.pl
www.aparatura.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji Zakupów i Realizacji Umów

mgr inż. Ewelina Ogorzałek
e-mail: ewelina.ogorzalek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 33
fax: 12 433 27 50
Grzegórzecka 20
pokój nr 313


Powrót