Administracja UJ CM

Dział ds. Aparatury


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 433 27 34
fax: 12 433 27 34
email: dzaparat@cm-uj.krakow.pl
www.aparatura.cm-uj.krakow.pl
Kierownik

mgr Robert Birgiel
e-mail: robert.birgiel@uj.edu.pl
tel.: (12) 433 27 33
fax: (12) 433 27 34
Grzegórzecka 20
pokój nr 325

Jednostki podległe:

Mirosława Słowik
e-mail: miroslawa.slowik@uj.edu.pl
tel.: 012 4332734
fax: 012 4332734
Grzegórzecka 20
pokój nr 307

Sekcja Eksploatacji Technicznej

ul. Kopernika 19e, 31-501 Kraków
tel.: 12 424 72 19
www.aparatura.cm-uj.krakow.pl
Kierownik

mgr inż. Dominik Mateszew
e-mail: dominik.mateszew@uj.edu.pl
tel.: (12) 424 72 19
ul. Kopernika 19e
pokój nr

mgr inż. Piotr Grzybowski
e-mail: piotr.grzybowski@uj.edu.pl
tel.: 12 4332734
Grzegórzecka 20
pokój nr 307
inż. Grzegorz Jurgowian
e-mail: grzegorz.jurgowian@uj.edu.pl

Sekcja Zakupów i Realizacji Umów

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 433 27 34
fax: 12 433 27 34
email: dzaparat@cm-uj.krakow.pl
www.aparatura.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji Zakupów i Realizacji Umów

mgr inż. Ewelina Ogorzałek
e-mail: ewelina.ogorzalek@uj.edu.pl
tel.: 12 4332773
fax: 012 4332734
Grzegórzecka 20
pokój nr 326

mgr Anna Bąk
e-mail: hanna.bak@uj.edu.pl
tel.: 12 4332773
Grzegórzecka 20
pokój nr 326
mgr inż. Sylwia Kalita
e-mail: sylwia.kalita@uj.edu.pl
tel.: 12 4332735
fax: 12 46332736
pokój nr 308
dr Gabriela Kania
e-mail: gabriela.kania@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 35
pokój nr 308
mgr inż. Marcin Stolarczyk
e-mail: marcin.stolarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332736
pokój nr 316

Powrót