Aktualności

Ogłoszenia

31.10.2014
Zaproszenie na konferencję pt. "Zagrożenie zdrowia i życia ludziprzez alweokokozę (AE), chorobę wywoływaną przez tasiemca wielojamowegoroznoszonego przez lisy. Zwiększenie populacji lisa problemem zdrowotnym iprzyrodniczym" - 7 listopada, sala wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej WLUJ CM, godz. 10-14, wstęp bezpłatny

31.10.2014
Zapisy na egzamin językowy w ramach projektu "sTANDEM"

31.10.2014
Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

30.10.2014
Zaproszenie na wykłady "Non-coding RNAs as biomarkers in Leukemia" oraz "State-of-the-Art Fusion-Finder Algorithms: Sensitivity and Specificity", które wygłoszą 06.11.2014 r. Prof. Raffaele Calogero i Prof. Marco Beccuti (w ramach projektu OMICRON)

28.10.2014
Umowa Grantowa HORYZONT 2020 po polsku.

22.10.2014
Konkurs BEETHOVEN na Polsko-Niemieckie projekty humanistyczne (finansowane przez NCN)

01.08.2014
Program Mentoring realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


31.10.2014
Aktualizacja rejestrów czynników mutagennych i rakotwórczych

29.10.2014
Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 24 października 2014 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników

28.10.2014
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 28 października 2014 r. w sprawie składania zapotrzebowań w ramach działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej dla środków finansowych na 2014 r.

27.10.2014
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

24.10.2014
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu urządzeń do transmisji danych cyfrowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz do działalności naukowo - badawczej

24.10.2014
Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 21 października 2014 r. w sprawie prawidłowości kwalifikowania umów cywilnoprawnych.

24.10.2014
Dnia 06.11.2014 r. na. ul. Grzegórzeckiej 20 odbędzie się dodatkowe spotkanie z pracownikami NFZ

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


29.10.2014

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi zaawansowania realizacji inwestycji pn. „Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. W trakcie spotkania Prorektor UJ ds., CM prof. Piotr Laidler poinformował o działaniach podjętych na przestrzeni kilku ostatnich lat ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, jako inwestora budowy, który doprowadziły w dniu dzisiejszym do wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Taką ofertę złożyło konsorcjum firm, których liderem jest firma Warbud S.A na kwotę 819 mln zł. W spotkaniu wzięli udział i głos zabrali m. in.: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Barbara Bulanowska oraz Posłowie i Senatorowie RP z Krakowa i Małopolski.

28.10.2014

W Collegium Nowodworskiego odbył się wykład pt.: „Gene Transfer, Clinical Research and Ethics”, który wygłosił Associate Professor Jonathan Kimmelman, PhD  z McGill University w Kanadzie. Wykład miał miejsce w ramach programu wizyt profesorskich prowadzonych w obrębie projektu OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum” - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College”. Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy UJ CM a ośrodkami zagranicznymi. W ramach wizyty w UJ CM, prof. Kimmelman spotkał się również z naukowcami pracującymi w Ośrodku Genomiki Medycznej – OMICRON.

28.10.2014

Ukazał się on-line w czasopiśmie Platelets artykuł oryginalny "Association of plasma miR-223 and platelet reactivity in patients with coronary artery disease on dual antiplatelet therapy: A preliminary report", który powstał we współpracy zespołu II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM pod kierownictwem prof. Andrzeja Surdackiego oraz Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON kierowanego przez dr Pawła Wołkowa. Praca jest pierwszą publikacją, która powstała w laboratorium OMICRON powstałym dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz UJ CM, których celem było stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim UJ CM. Działający od 2013 roku Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON pozwala prowadzić w ramach naszej Uczelni badania naukowe wymagające współpracy lekarzy-klinicystów z badaczami dysponującymi nowoczesną metodologią z zakresu genomiki, transkryptomiki i proteomiki na sprzęcie projektu OMICRON. Obecnie jest w  nim realizowanych ok. 30 projektów badawczych, kolejne prace oryginalne są w recenzji i realizacji.


28.10.2014
W Urzędzie Miasta Krakowa miała miejsce konferencja pt. „Zaangażowanie Gminy Miejskiej Kraków w realizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w Krakowie” zorganizowana w ramach XIII Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Dać nadzieję”. Organizatorami spotkania byli: dr hab. Andrzej Cechnicki, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii WL UJ CM, przedstawiciele Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Konferencję uroczyście otworzył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. W trakcie spotkania omawiano wdrożone działania mające na celu wielopłaszczyznowe wsparcie dla chorych psychicznie na terenie Krakowa.
24-26.10.2014

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miała miejsce konferencja trzech sekcji pt."Psychoterapia działa! Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii" zorganizowana przez prof. Bogdana de Barbaro, Przewodniczącego Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i zarazem Kierownika Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii WL UJ CM.  Konferencję zorganizowano we współpracy z  Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcją Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Konferencję uroczyście otworzył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Kierownik Katedry Psychiatrii WL UJ CM prof. Józef Gierowski. W trakcie konferencji omawiano aktualne problemy związane z prowadzeniem procesu psychoterapeutycznego pacjentów, w tym jego efektywności, w różnorodnym ujęciu widzianym z perspektywy różnych ośrodków i szkół psychoterapeutycznych.