Aktualności

Ogłoszenia
28.05.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

28.05.2015
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmakologii Katedry Farmakologii na Wydziale Lekarskim

28.05.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Anatomii na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

27.05.2015
Komunikat nr 11/2015 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

25.05.2015
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu drukarek laserowych i skanerów do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.05.2015
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2015

06.05.2015
Wprowadzenie przez Ośrodek Komputerowy UJ CM stałego harmonogramu prac technologiczno-serwisowych

17.04.2015
Komunikat nr 1/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.01.2015 r. do 31.03.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej
Wydarzenia


25.05.2015

Po raz trzeci miało miejsce w naszej Uczelni wręczenie – przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – nagrody „Laudacji studenckich"  osobom i instytucjom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację własnych projektów oraz przyczynia się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej. Tegoroczna gala odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, której przewodniczył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii mecenas rozwoju - Lucjan Stalmach, kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej UJ, pro-studencka instytucja - Scanmed Multimedis, w kategorii pomocna dłoń - Iwona Wojtkiewicz z dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, w kategorii przyjaciel studenta zwyciężył dr Zdzisław Pogoda, wykładowca z Instytutu Matematyki Uj a nagrodę honorową, przyznawaną pracownikowi uczelni, który wykazuje się wyjątkową postawą pro-studencką, otrzymał Andrzej Kocemba, wieloletni pracownik Działu Nauczania UJ.

24.05.2015

W Auditorium Maximum UJ miało miejsce V Sympozjum „Onkologia-Konstelacje 2015” zorganizowane przez Klinikę Onkologii WL UJ CM kierowaną przez dr hab. Krzysztofa Krzemienieckiego. Ideą sympozjum jest tworzenie pomostu między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami tym bardziej, iż istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni na sympozjum zagraniczni i polscy wykładowcy uczestniczyli w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyli rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim.

23.05.2015

W Auli Collegium Novum UJ odbyło się VI Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych, po raz pierwszy zorganizowane w Krakowie. Organizatorami sympozjum był zespół Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Otwarcia sympozjum dokonała mgr Małgorzata Sawicka - Przełożona Pielęgniarek Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, mgr Jolanta Pokoca - Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych oraz mgr Stanisław Łukasik - Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, współorganizator sympozjum. W trakcie sympozjum wykłady wygłosili: prof. Maria Kózka - konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa i zarazem Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM,  prof. Piotr Chłosta - Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz kierownik Katedry i Kliniki Urologii WL UJCM w Krakowie oraz mgr Maja Szymaczek  - Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tematami wiodącymi była opieka specjalistyczna u chorych dotkniętych schorzeniami urologicznymi oraz prawne i etyczne aspekty zawodu pielęgniarki.

23.05.2015

W Auditorium Maximum UJ odbyła się międzynarodowa konferencja neurologiczna "Binational Conference - Update in Neurology", w której wzięli udział uznani eksperci z Uniwersytetu w Rochester, NY, USA: prof. Robert Gross, prof. Andrew Goodman, prof. Robert Holloway oraz prof. Ralph Jozefowicz. Konferencja była finansowana ze środków Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego a jej organizatorem była  prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM.

21-23.05.2015

Na płycie Rynku Głównego w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie Festiwalu Nauki pod hasłem „Oświeć się!”, który – odbywając się w dniach 21-23 maja br. – nawiązywał do uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Tegoroczny Festiwal Nauki odbywał się już po raz 15 i miał charakter jubileuszowy. Jego idea narodziła się w roku 2000 w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przygotowaniami do obchodów 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. Blisko 50 jednostek naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przygotowało ciekawą i bogatą ekspozycji z zakresu medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Oprócz tradycyjnych spotkań w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12, można było odwiedzić obiekty zlokalizowane poza kwartałem uniwersyteckim oraz uczestniczyć w imprezach zorganizowanych na Rynku Głównym, m. in. w występie CoperniChoir, którego skład stanowi blisko 40 studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM.