Aktualności

Ogłoszenia
Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


16-17.09.2014

W Collegium Nowodworskiego odbył się wykład pt.: „Translational cancer genomics research; An editor’s perspective on how to attract a surgical readership and influence clinical practice”, który wygłosiłprof. Anders Bergenfelz, MD, PhD (Skåne University Hospital w Szwecji). Wykład miał miejsce w ramach programu wizyt profesorskich prowadzonych w obrębie projektu OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum” - „Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College”. Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy UJ CM a ośrodkami zagranicznymi. W ramach wizyty w UJ CM, prof. Anders Bergenfelz spotkał się również z naukowcami pracującymi w Ośrodku Genomiki Medycznej – OMICRON.

13.09.2014

W Krakowie miała miejsce III Międzynarodowa Konferencja pt. "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2014 roku" będąca częścią wieloletniego programu rozwoju koncepcji interdyscyplinarnej i wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym oraz amyloidozą. Wykładowcy konferencji pochodzili z czołowych uniwersyteckich ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Organizatorem konferencji była Katedra i Klinika Hematologii Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka.

12.09.2014

W budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji odbyła się konferencja "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów". Spotkanie otworzył prof. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki, a w tematykę konferencji wprowadziła zebranych dr hab. Maria Próchnicka, Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia.Celem konferencji było przedstawienie tematyki związanej z kształceniem dydaktycznym doktorantów oraz podnoszeniem kompetencji dydaktycznych kadry kształcącej.W pierwszej części konferencji swoje wystąpienia wygłosili goście zagraniczni: dr Paul Yates (Higher Educational Academy, Wielka Brytania), dr Natasa Brouwer-Zupancic (Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia) oraz dr Mauro Mocerino (Curtin University, Perth, Australia). Dodatkowo odbyło się również wystąpienie gościa z Uniwersytetu Otwartego UW, dr Katarzyny Lubryczyńskiej-Cichockiej. W drugiej części konferencji odbyły się również następujące warsztaty:

  • "Relacje mistrz-uczeń: tutoring" - dr Justyna Bugaj,
  • "Sztuka pisania testów" - prof. Jadwiga Mirecka,
  • "Problem Based Learning" - dr Michał Nowakowski,
  • "Sztuka komunikacji" - dr hab. Jerzy Rosiński,
  • "Enhancing Students' Learning in Laboratories through Professional Development of Teaching Assistants" - dr Mauro Mocerino
  • sesja Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich STŚ "Rozwijanie kompetencji badawczych i menadżerskich".

Konferencję współorganizowano ze środków projektu „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na UJ w Krakowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Rektora ds. Dydaktyki i Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ.

12.09.2014

Podczas Balu Mistrzów Sportu w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się aukcja koszulek z autografami wybitnych sportowców. Za kwotę 25,5 tys. zł zlicytowano koszulkę Jakuba Błaszczykowskiego. Licytowano także koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej, hokeju oraz radców prawnych, którzy uczestniczyli w prawniczych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Cała kwota zebrana podczas aukcji (38,7 tys. zł) zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Bal środowiska prawniczego w Wieliczce odbył się w ramach jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Letniej Spartakiady Prawników zorganizowanej przez Stowarzyszenie „SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2014". Zmagania sportowe odbywały się w dniach od 10 do 14 września na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W imprezach uczestniczyło ponad 500 osób, reprezentujących wszystkie zawody prawnicze. Aukcją dla szpitala dziecięcego w Prokocimiu w Kopalni Soli w Wieliczce, środowisko prawnicze rozpoczęło 7. edycję akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom”, która od 2008 r. organizowana jest na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

10.09.2014

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miał miejsce wykład prof. Dova Aleksandrowicza pt. „Praca terapeutyczna z dziećmi z deficytami rozwojowymi”. Organizatorem spotkania była Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wydziału Lekarskiego UJ CM kierowana przez dr Macieja Pileckiego. Prof. Dov Aleksandrowicz pochodzi z Krakowa i jest izraelskim psychoanalitykiem oraz psychiatrą dziecięcym, kierował Katedrą Psychiatrii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Ben Guriona w Izraelu i przewodniczył Izraelskiemu Towarzystwu Psychoanalitycznemu.