Wydarzenia

4.02.2016

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miała miejsce oficjalna prezentacja zmodernizowanego Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uroczystości przewodniczyli: Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler,...

CZYTAJ WIĘCEJ

3.02.2016

Towarzystwo Lekarskie Krakowie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ oraz Krakowskim Towarzystwem Miłośników Historii Medycyny były organizatorem...

CZYTAJ WIĘCEJ

3.02.2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 18 edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych w zakresie nauk podstawowych. Wśród laureatów konkursu SONATA BIS 5 na finansowanie projektów mających na celu tworzenie nowych...

CZYTAJ WIĘCEJ

31.01.2016

W Bazylice OO. Franciszkanów przy Placu Wszystkich Świętych miał miejsce II Koncert Charytatywny pt. „Kolędy do Nieba” połączony z kwestą na rzecz Kliniki Kardiochirugii Dziecięcej WL UJ CM kierowanej przez prof. Janusz Skalskiego i działającej...

CZYTAJ WIĘCEJ

29.01.2016

Katedra Biochemii Lekarskiej WL UJ CM była organizatorem konferencji pt. "Metale ciężkie w środowisku a zdrowie człowieka", którą uroczyście otworzył prof. Piotr Laidler – Prorektor UJ ds. CM i jednocześnie kierownik tej...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
poszukuje pracownika na stanowisko:


11.02.2016
Nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego programu współpracy naukowej POLONIUM

11.02.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym

10.02.2016
Zaproszenie do wzięcia udziału w VIII Małopolskich Dniach Diabetologicznych w Krakowie w dniach 15-16.04.2016 r.

09.02.2016
Konkurs w ramach programu Erasmus + "Partnerstwa Strategiczne"

27.01.2016
Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne warsztaty zespołowe - edycja II

09.02.2016
Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej COST

08.02.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane10.02.2016
Komunikat nr 11 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM

10.02.2016
Komunikat nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: nowych zasad korzystania ze zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat

10.02.2016
Komunikat nr 10 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: badań lekarskich i szkolenia bhp osób wykonujących pracę na postawie umów cywilnoprawnych

02.02.2016
Komunikat nr 4/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

02.02.2016
Komunikat nr 7 Prorektora UJ ds. CM z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2016 pracowników będących nauczycielami akademickimi.

02.02.2016
Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2016, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

29.01.2016
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 25 lutego 2016 r.

Więcej ogłoszeń