Wydarzenia

25.06.2016

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day) 66 absolwentom kierunku lekarskiego oraz 16 absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców...

CZYTAJ WIĘCEJ

24.06.2016

W dniach 22 -24 czerwca br. miał miejsce 46. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). Kongres zorganizowany przez prof. Piotra Chłostę, FEBU, FRCS (Glasg.), prezesa PTU i zarazem kierownika Katedry i Kliniki Urologii UJ CM we współpracy...

CZYTAJ WIĘCEJ

22.06.2016

Katedra i Klinika Urologii Wydziału Lekarskiego UJ CM kierowana przez prof. Piotra Chłostę otrzymała prestiżowy tytuł „Europejskiego Centrum Szkoleniowego Minimalnie Inwazyjnych Technik Operacyjnych”. Obok Europejskiego Certyfikatu Akredytacyjnego...

CZYTAJ WIĘCEJ

22.06.2016

Podczas gali rozdania nagród w Konkursie Studencki Nobel 2016, która odbyła się w Warszawie, student Wydziału Lekarskiego UJ CM Mateusz K. Hołda został ogłoszony laureatem tego konkursu, zdobywając I miejsce w dziedzinie nauk medycznych...

CZYTAJ WIĘCEJ

21.06.2016

W Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie Władz UJ CM i Wydziału Lekarskiego UJ CM z grupą brazylijskich studentów medycyny, którzy w roku akademickim 2015/2016 odbywali zajęcia dydaktyczne w ramach kursów prowadzonych...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane


01.07.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (umowa na czas zastępstwa)

01.07.2016
Komunikat nr 22 Prorektora UJ ds. CM z 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w  czasie Światowych Dni Młodzieży w dniach 25 ? 31 lipca 2016 r.

01.07.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

01.07.2016
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim

30.06.2016
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

30.06.2016
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Biologii Medycznej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

30.06.2016
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane17.06.2016
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

10.06.2016
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez UJ

20.05.2016
Komunikat nr 17 Prorektora UJ ds. CM z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

17.05.2016
Komunikat nr 1 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany procedury wypożyczania dokumentacji przez jednostki organizacyjne UJ CM

31.03.2016
Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM.

30.03.2016
Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dla wydania przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich opinii, w tym w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym

01.03.2016
Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych w ramach działalności dydaktycznej

Więcej ogłoszeń