Aktualności

Ogłoszenia


26.06.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii na Wydziale Lekarskim

26.06.2015
Konkurs na stanowisko starszego wykladowcy w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim

25.06.2015
Zarządzenie nr 5/2015 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2011 Prorektora UJ ds. CM z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie Standardowych Procedur Postępowania (SOP) w badaniach klinicznych produktów leczniczych, dla których UJ CM jest Sponsorem

25.06.2015
Decyzja nr 9 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: likwidacji Zespołu zadaniowego ds. badań klinicznych w UJ CM

25.06.2015
Kolejna edycja stypendiów dla doktorantów i doktorów w Turcji

25.06.2015
Składanie wniosków w ramach konkursu o "Nagrodę Miasta Krakowa - 2015" w dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport i za prace dyplomowe - do 30 czerwca 2015 r.

25.06.2015
Informacja o ograniczonym kontakcie z Działem Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM w dniu 30 czerwca 2015


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

24.06.2015
Komunikat w sprawie zakupu komputerów stacjonarnych i monitorów dla działalności dydaktycznej  i administracyjnej

12.06.2015
Porozumienie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wypracowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie podziału pozostałej części dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

10.06.2015
Porozumienie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

27.05.2015
Komunikat nr 11/2015 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

25.05.2015
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu drukarek laserowych i skanerów do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.05.2015
Komunikat Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2015

06.05.2015
Wprowadzenie przez Ośrodek Komputerowy UJ CM stałego harmonogramu prac technologiczno-serwisowych
Wydarzenia


27.06.2015

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich (tzw. Graduation Day) 67 absolwentom kierunku lekarskiego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nowi absolwenci, którzy złożyli uroczyście przysięgę Hipokratesa, pochodzą z Norwegii, Malezji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy raz w historii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM kierunek lekarsko-dentystyczny ukończyło 6 absolwentów z Norwegii. W uroczystości wzięli udział: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Tomasz Brzozowski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Bartłomiej Loster oraz Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Jerzy Walocha. Absolwenci nagrodzili dyplomami najlepszych ich zdaniem wykładowców kursów przedklinicznych i klinicznych. Wśród wyróżnionych wykładowców znaleźli się: prof. Jerzy Walocha (anatomia) oraz dr Mirosława Püsküllüoğlu (onkologia). Absolwenci wyróżnili również kursy przedkliniczne i kliniczne realizowane w trakcie studiów w UJ CM z zakresu anatomii i onkologii.

26.06.2015

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację programu szkoleniowego w ramach którego od września 2012 roku Fundacja Project HOPE, przy współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej  P-A Instytutu Pediatrii WL UJ CM kierowaną przez prof. Walentynę Balwierz, koordynuje bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek POZ w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. W efekcie programu przeszkolono 1262 pracowników podstawowej opieki medycznej oraz wydano podręcznik dla lekarzy pierwszego kontaktu będący kompendium wiedzy o nowotworach wrodzonych i nowotworach występujących w wieku dziecięcym. Publikacja już wkrótce trafi w ręce lekarzy i pielęgniarek.  Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. W spotkaniu podsumowującym ten projekt wzięli udział: dr hab. Maciej Kowalczyk,  dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, prof. Walentyna Balwierz, wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, prof. Danuta Perek przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, prof. Adam Windak, koordynator Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych, Izabella Ćwiertnia, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz  Dorota Kuchna, dyrektor Project HOPE Polska. Fundacja Project HOPE Polska została założona w 1997 roku. Jednak historia jej zaangażowania w Polsce sięga 1974 roku, kiedy to polskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaprosiło Project HOPE do Polski w celu zapewnienia wsparcia Polsko-Amerykańskiemu Instytutowi Pediatrii. W tamtym czasie Fundacja nadzorowała i finansowała rozbudowę szpitala, a także finansowała szkolenia zagraniczne personelu medycznego. W ciągu ostatnich 40 lat Project HOPE zorganizowała kursy szkolenia medycznego dla ponad 6.500 pracowników opieki zdrowotnej oraz sfinansowała 700 staży w szpitalach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

23.06.2015

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 16 edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych w zakresie nauk podstawowych. Wśród laureatów konkursu ETIUDA 3 na finansowanie stypendiów doktorskich znaleźli się: mgr Marcin Magierowski, (Wydział Lekarski UJ CM) – Siarkowodór w protekcji błony śluzowej żołądka przed uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki wrzodotwórcze w modelach eksperymentalnych – 64 476 zł oraz mgr Paula Magdalena Zaręba, (Wydział Farmaceutyczny UJ CM) – Badania w grupie amidowych pochodnych kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA – 89 192 zł.


22.06.2015

W Auli AGH miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji pt. „Progress in biomedicine & neuromedicine”  zorganizowane przez Societas Humboldtiana Polonorum oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne z udziałem prof. Erwina Nehera z Max Planck Institute for Biophysical Chemistry w Getyndze – laureata Nagrody Nobla z dziedziny biofizyki i medycyny. Konferencję otworzyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Prorektor AGH ds. Nauki prof. Zbigniew Kąkol. Prof. Erwin Neher wygłosił wykład plenarny zatytułowany „Ion Channels: Their Discovery, their Function, and their Role in Disease”. Szczegółowe informacje na temat tej konferencji znajdują się na http://progressinbiomedicine.edu.pl/program/.

20.06.2015

W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody imienia Tadeusza Browicza za 2015 rok dla prof. Andrzeja Surdackiego, kierownika II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM za odkrycie nowych molekularnych mechanizmów oceny funkcji śródbłonka naczyń. Uroczystości przewodniczyli Prezes PAU prof.  Andrzej Białas oraz Dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU prof. Wiesław Pawlik i wzięli w niej udział m. in.: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych w CM prof. Jerzy Wordliczek.