Wydarzenia

27.07.2016

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyło się spotkanie  zatytułowane Nauka i wiara – czy mogą pomóc w walce z uzależnieniem? zorganizowane w ramach Festiwalu Młodych będącego częścią programu...

CZYTAJ WIĘCEJ

26.07.2016

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w ramach Festiwalu Młodych będącego częścią programu Światowych Dni Młodzieży. Spotkanie to odbędzie się w dniu 27...

CZYTAJ WIĘCEJ

15.07.2016

W Collegium Maius a następnie w Collegium Nowodworskiego odbyło się tradycyjne Śniadanie Profesorskie, nawiązujące do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius. Spotkania te odbywają...

CZYTAJ WIĘCEJ

10.07.2016

W Auditorium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wręczenia kart absolutoryjnych absolwentom Wydziału Farmaceutycznego UJ CM na kierunkach: farmacji, analityki medycznej i kosmetologii. Uroczystości przewodniczyli:  Pełnomocnik...

CZYTAJ WIĘCEJ

8.07.2016

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM odbyła się uroczystość dawniej nazywana „czepkowaniem” czyli założeniem czepka pielęgniarskiego lub czepka położnej jako symboli zawodowych. W trakcie uroczystości absolwenci studiów licencjackich...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane

28.07.2016
Rekrutacja na wyjazd na konferencję AMEE 2016

27.07.2016
Nabór wniosków w programie Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

26.07.2016
informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikacje naukowe

22.07.2016
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowiska techniczne w wymiarze pełnego etatu w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM

22.07.2016
Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w Zakładzie Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu

20.07.2016
Zmiana terminów konkursu w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim

18.07.2016
Nabór wniosków w programie "Ścieżki Kopernika" w ramach Działania 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym"

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
19.07.2016
Komunikat nr 1/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dotyczących działalności UJ CM

06.07.2016
Komunikat nr 23 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: konieczności prawidłowego wypełniania skierowań na badania profilaktyczne pracowników

04.07.2016
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: zakupu środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM

17.06.2016
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

10.06.2016
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez UJ

20.05.2016
Komunikat nr 17 Prorektora UJ ds. CM z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

17.05.2016
Komunikat nr 1 Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany procedury wypożyczania dokumentacji przez jednostki organizacyjne UJ CM

Więcej ogłoszeń