Aktualności

Ogłoszenia


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko:Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


27.07.2015
komunikat w sprawie zakupu urządzeń do transmisji danych cyfrowych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz do działalności naukowo-badawczej.

14.07.2015
Komunikat nr 2/2015 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r. dotyczących działalności UJ CM

09.07.2015
Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych

06.07.2015
Zarządzenie nr 6/2015 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/09 Prorektora UJ ds. CM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odbywania podróży służbowych za granicę w UJ CM

24.06.2015
Komunikat w sprawie zakupu komputerów stacjonarnych i monitorów dla działalności dydaktycznej  i administracyjnej

12.06.2015
Porozumienie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wypracowanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie podziału pozostałej części dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

10.06.2015
Porozumienie z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.
Wydarzenia


4.09.2015

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM odbył się tzw. Orientation Day – spotkanie integracyjne ze studentami I roku programów medycznych i programu dentystycznego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM. Nowych studentów powitał prof. Piotr Laidler, Prorektor UJ ds. CM oraz prof. Tomasz Brzozowski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM. W spotkaniu wziął również udział prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydział Lekarskiego UJ CM. Informacje praktyczne przekazali przedstawiciele Biura Szkoły oraz studentów SMO. Wydarzenie zakończyło się tzw. White Coat Ceremony podczas którego studenci otrzymali białe fartuchy lekarskie, której przewodniczył prof. Jerzy Walocha, Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM. W ramach spotkania integracyjnego studenci odwiedzili również Instytut Stomatologii UJ CM oraz Katedrę i Muzeum Anatomii UJ CM.


4.09.2015

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM miało miejsce spotkanie władz UJ CM i Wydziału Lekarskiego UJ CM z grupą brazylijskich studentów medycyny, którzy w roku akademickim 2015/2016 będą odbywać zajęcia dydaktyczne w ramach kursów prowadzonych w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM na podstawie programu współpracy międzyrządowej pomiędzy Polską a Brazylią „Science Without Borders”. W spotkaniu wzięli udział: prof. Piotr Laidler, Prorektor UJ ds. CM, prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydział Lekarskiego UJ CM, prof. Tomasz Brzozowski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM,  prof. Jerzy Walocha, Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz dr hab. Krzysztof Gil, Koordynator programu „Science Without Borders”.


31.08.2015

Prof. Maciej Małecki - Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM oraz prof. Tomasz Grodzicki - Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM zostali powołani przez Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembalę do nowego składu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Działalność członków rady ma charakter opiniujący w zakresie nauk medycznych, zmian w ochronie zdrowia, kształcenia przed- i podyplomowego oraz wyboru zgłoszonych kandydatur na konsultantów krajowych.


14.08.2015

Prof. Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: "Prof. Anetta Undas jest wybitnym naukowcem o uznanej pozycji na arenie międzynarodowej. Osiągnięcia prof. Anetty Undas to odkrycie i scharakteryzowanie swoistych nieprawidłowych właściwości sieci fibrynowej powstającej w końcowym etapie krzepnięcia krwi w powikłaniach choroby wieńcowej leczonej inwazyjnie, udaru mózgu oraz zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej. Jej dorobek naukowy obejmuje cykl prac zatytułowanych Nieprawidłowe właściwości sieci fibrynowej jako czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej i żylnej, przedstawiający wyniki badań nad czynnością i strukturą fibryny. Ponadto prof. Undas odkryła nieznane dotychczas czynniki modyfikujące gęstość włókien fibryny i jej podatność na lizę".


14.08.2015

Informujemy o otrzymanym dofinansowaniu dla międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „HealthCareEurope: Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector” w ramach programu Erasmus +. Głównym założeniem projektu, w którego realizację zostanie zaangażowanych 10 jednostek z Niemiec, Austrii, Grecji, Węgier i Polski jest opracowanie narzędzi i procesów mających na celu poprawę przejrzystości, weryfikacji i systemów uznawania standardów nauczania w aspekcie międzynarodowej mobilności zawodowej personelu ochrony zdrowia. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest DEKRA Akademie z siedzibą w Niemczech, natomiast w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu pod kierownictwem dr hab. Marii Kózki, prof. UJ - Prodziekana Wydziału ds. dydaktycznych i studenckich.