Aktualności

OgłoszeniaProrektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
20.01.2015
Komunikat nr 4/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

19.01.2015
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

07.01.2015
Komunikat Z-cy Kwestora UJ ds. CM w sprawie zaliczek stałych na rok 2015

22.12.2014
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

19.12.2014
Komunikat w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

11.12.2014
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych do działalności dydaktycznej i administracyjnej

08.12.2014
Ważna informacja dotycząca poczty elektronicznej na serwerach UJ CM

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


26.01.2015

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału w ramach projektu „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy wsparciu ze strony Gminy Miejskiej Kraków oraz z budżetu państwa. Uroczystości przewodniczył Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego dr hab. Maciej Kowalczyk.  Projekt obejmował przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Chirurgicznego o powierzchni 1 564 m2, w którym znajduje się obecnie 69 łóżek chirurgicznych w tym 22 dla niemowląt. Oddział został wyposażony w odpowiednie zaplecze socjalne dla rodziców, na potrzeby pacjentów zakupiono pełny osprzęt w postaci mebli i wyposażenia medycznego, w każdej sali znajdują się łazienki. Nowo wyremontowany oddział posiada nowoczesny sprzęt medyczny taki jak: inkubatory otwarte, kardiomonitory, wózki iniekcyjne,  a także w obrębie każdego odcinka znajdują się doskonale wyposażone pokoje zabiegowe. Oddziały uwzględniają także inne potrzeby małych pacjentów: w salach chorych znajdują się telewizory oraz osobna świetlica dla dzieci. Kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej od października 2014 r. jest dr hab. Wojciech Górecki. Co roku w oddziałach chirurgicznych USD hospitalizuje się ponad 4 tys. dzieci i przeprowadza się ok. 6.5 tys. zabiegów operacyjnych. Oddział znajduje się w budynku B - najstarszej części szpitala, która od dawna wymagała remontu i unowocześnienia. Całkowity koszt modernizacji to 12 848 577,25 zł; w tym przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  8 109 454,12 zł. Inwestycję wsparła również Gmina Miejska Kraków środkami finansowymi w wysokości 3 308 042,94 zł, co pozwoliło na sfinansowanie części wyposażenia medycznego i meblowo - gospodarczego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa.

23.01.2015

W auli Collegium Novum UJ odbyło się uroczyste posiedzenie zorganizowane z okazji 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau. Organizatorem spotkania był Uniwersytet Jagielloński, w tym UJ CM i Centrum Badań Holokaustu UJ, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Spotkanie otworzył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak a prowadzili je prof. Igor Gościński i prof. Aleksander Skotnicki. Pierwszą prelegentką była prof. Grażyna Korpal, której wystąpienie „Mój ojciec dr Wiesław Korpal – „Sprawiedliwy" lekarz, żołnierz AK" przybliżyło postać nestora polskiej radiologii, podharcmistrza II Rzeczypospolitej i żołnierza polskiego podziemia, patrioty, a przede wszystkim człowieka, który niósł pomoc Żydom osadzonym w krakowskim getcie. Następnie  Ewa Rac-Lavi krakowianka z pochodzenia mieszkająca w Tel-Awiwie , najmłodsza osoba z listy Oskara Schindlera, opowiedziała o swoim pobycie w obozie koncentracyjnym w KL Auschwitz. Gościem spotkania był także Józef Paczyński, który jako siedemnastolatek został wysłany z Tarnowa do Auschwitz w pierwszym masowym transporcie więźniów (14 czerwca 1940 roku) i przeżył obozowy koszmar od pierwszego do ostatniego dnia istnienia Auschwitz. Podczas spotkania zaprezentowano zwiastun filmu „Ocalić od zapomnienia" austriackiego artysty Manfreda Bockelmanna, który upamiętnia w swojej twórczości plastyczno-muzycznej ofiary Holokaustu. Posiedzenie zakończył koncert fortepianowo - skrzypcowy Marii i Marka Polańskich, którzy zagrali m.in. temat muzyczny z filmu Johna Williamsa „Lista Schindlera".

22.01.2015
W Auli Nowodworskiej miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum a konsorcjum firm: Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH&CO KG i Porr (Polska) S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu". Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych wraz z elementami trwałego wyposażenia i opiewa na łączną kwotę 819 mln zł. Jako planowany termin realizacji tej inwestycji przyjęto datę 30 kwietnia 2019 roku. Podpisy pod umową ze strony UJ CM złożyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Zastępca Kwestora UJ ds. CM Marcin Jędrychowski, ze strony Warbudu Członek Zarządu Wojciech Gerber oraz Pełnomocnik Lech Wąsowski, ze strony Vamedu Dyrektor ds. Rozwoju Thomas Schantl, a ze strony Porr podpisy złożył Prokurent Witold Poznański. Podpisana dzisiaj umowa jest efektem postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, rozstrzygniętego w dniu 29 października 2014 roku, w ramach którego najkorzystniejszą ofertę na generalne wykonawstwo tej inwestycji złożyły firmy Warbud, Vamed i Porr. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego powstanie w obrębie ulic Jakubowskiego i Kostaneckiego w Krakowie, na powierzchni terenu 15 ha 28 arów i będzie stanowić dopełnienie koncepcji "Kampusu Medycznego UJ CM" w Prokocimiu w ramach którego powstały już: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy wraz P-A Instytutem Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Biblioteka Medyczna UJ CM i Domy Studenckie UJ CM.
21.01.2015
Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego UJ CM rozpoczął cykl szkoleń i seminariów z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. Gościem pierwszego seminarium byli funkcjonariusze Straży Miejskiej a tematyka spotkania dotyczyła ratownictwa taktycznego oraz zabezpieczenia medycznego wypadków o charakterze masowym. W pierwszej kolejności wystąpił mgr Tomasz Sanak (uczestnik trzech zmian PKW Afganistan) który wyjaśnił tzw. podstawy taktyczno – bojowej opieki nad poszkodowanym (ang. Tactical Combat Casulaty Care – TC3), a następnie kierownik Zakładu dr Arkadiusz Trzos, który w szczegółowy sposób omówił systemy zabezpieczenia miejsca wypadku masowego. Podczas szkolenia został również zorganizowany pokaz badania urazowego osób rannych – w wydaniu cywilnym oraz według rekomendacji ratownictwa pola walki.
17-18.01.2015

W Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odbyło się coroczne Sympozjum "Ból i Cierpienie" w trakcie którego dyskutowano na temat bólu i cierpienia widzianego z punktu widzenia medycyny, filozofii, fizjoterapii i psychologii. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny WL UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii WL UJ CM, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu.