Aktualności
Ogłoszenia wewnątrzuczelniane
09.04.2014
Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 2.04.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 2.11.2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

04.04.2014
Komunikat w sprawie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

04.04.2014
Komunikat w sprawie udzielania informacji publicznej

17.03.2014
Zarządzenie nr 3/2014 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmian w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania osób realizujących w UJ CM zadania na rzecz projektów finansowanych z programów międzynarodowych, funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowy

17.03.2014
Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM z dnia 17.03.2014r. w sprawie podania informacji do postępowania przetargowego na dostawę odczynników niezbędnych do działalności dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Collegium Medicum

17.02.2014
Komunikat w sprawie segregacji odpadów

14.02.2014
Ostrzeżenie o próbach wyłudzenia danych dostępowych do konta pocztowego
Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


15.04.2014

Fundacja Tesco Dzieciom już po raz drugi odnowiła świetlice w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Tym razem za zebrane pieniądze udało się odnowić świetlicę oraz Pracownię Neurorehabilitacji, salę edukacyjną i telewizyjną w Klinice Neurologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego UJ CM kierowanej przez prof. Marka Kacińskiego. Dzięki zebranym przez fundację środkom w wysokości 94 tysięcy zł – w trakcie II Biegu Charytatywnego Tesco Dzieciom, który miał miejsce w sierpniu 2013 roku na krakowskich Błoniach – udało się zmodernizować klinikę oraz doposażyć oddziały szpitalne w sprzęt medyczny: cztery specjalistyczne łóżka szpitalne, dwie pompy strzykawkowe, pulsoksymetr i wózek do przewożenia pacjentów.

14.04.2014

W Galerii Stradomskiego Centrum Dialogu w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Kraków oraz Uniwersytet Jagielloński na zdjęciach i kartach pocztowych sprzed 100 lat". Na ekspozycji prezentowane są m.in. karty pocztowe wydane w 1900 roku, jak również pocztówki krakowskie ukazujące w tym okresie budynki uniwersyteckie, w tym Collegium Maius, Collegium Novum, Collegium Nowodworskiego, ulice Krakowa, a także pochód uniwersytecki na Rynku Głównym i wydarzenia jubileuszu 500-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodzonego w czerwcu 1900 roku. Wystawa ukazuje bogate zbiory pocztówek prof. Aleksandra Skotnickiego jak również znanych filokartystów krakowskich: Marka Sosenki i Jerzego Zielińskiego, a także zdjęcia wykonane przez Ignacego Kriegera z końca XIX w., udostępnione przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum UJ. W uroczystym otwarciu wystawy wzięły udział władze miasta Krakowa oraz naszej Uczelni.

11-13.04.2014

Studium WFiS UJ CM wraz z KU AZS UJ CM było organizatorem Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w Piłce Siatkowej rozgrywanych w hali sportowej „Solne Miasto” w Wieliczce oraz na terenie hali sportowej Studium WFiS w Krakowie-Prokocimiu.  Po raz pierwszy w historii obydwa zespoły kobiet i mężczyzn – zawodników i zawodniczek z UJ CM – zdobyły srebrny medal zostając wicemistrzami Polski. Ceremonii otwarcia zawodów przewodniczyła Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk a ceremonii zamknięcia mistrzostw przewodniczył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, który wręczał puchary i medale. W mistrzostwach udział wzięło 10 drużyn kobiecych i 10 męskich. Mecze rozgrywano jednocześnie na hali sportowej Studium WFiS w Prokocimiu oraz w kompleksie sportowym Solne Miasto w Wieliczce. W trakcie uroczystości zaprezentowały się dzieci z uczniowskiego klubu akrobatki sportowej gimnazjon z Wieliczki oraz student Wydziału Lekarskiego UJ CM Jakub Zaborski, laureat V edycji programu telewizyjnego Must Be The Music.

11-12.04.2014

W Collegium Novum UJ odbywała się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii”. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia był Instytut Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz Fundacja Badań nad Miażdżycą Zarostową Tętnic Kończyn Dolnych MTM. Ceremonii otwarcia konferencji przewodniczyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek oraz kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Jolanta Jaworek. Dwudniowe obrady rozpoczęły się od wykładu plenarnego kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej P-A Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJC M  prof. Janusza Skalskiego pt. „Dzieje rehabilitacji w Polsce”, a następne wykłady i referaty prezentowane były w poszczególnych sesjach tematycznych: fizjoterapia w kardiologii, chorobach naczyń, reumatologii, neurologii, adaptowana aktywność fizyczna, fizjoterapia w chorobach układu oddechowego oraz w ortopedii. W czasie konferencji swoje prace prezentowali również goście z zagranicy: prof. Halina Semla-Pulaski DPM, Członek Rady Dyrektorów New York College of Podiatric Medicine (NYCPM) z wykładem pt. „Stopa cukrzycowa – profilaktyka, leczenie operacyjne” oraz dr Aneta Pirowska z Instytutu Robert Merle d’Aubigne w Valenton we Francji – „Wrażenia fantomowe u chorych po amputacji kończyn. Wyniki badań własnych w Instytucie Robert Merle d’Aubigne w Valenton we Francji”.

10-12.04.2014

W Krakowie odbywała się coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych 2014 zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM. W spotkaniu wzięli udział studenci uczelni medycznych z całej Polski oraz z zagranicy, którzy w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM prezentowali wyniki swoich badań naukowych. Konferencji towarzyszyły praktyczne warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, neuroradiologii, kardiochirurgii, laparoskopii, koronarografii i angiokardiografii. W trakcie 18 sesji tematycznych zostało zaprezentowanych wiele prac z obszaru poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu, ocenianych i nagradzanych przez profesorów UJ CM. Ceremonii otwarcia i zamknięcia konferencji oraz rozdania nagród przewodniczyła Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk.