Wydarzenia

25.11.2015

W Krakowie rozpoczęły się  XVI Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej "New Frontiers in Interventional Cardiology, NFIC 2015", organizowane rokrocznie w Krakowie przez Instytut Kardiologii WL UJ CM, pod auspicjami Asocjacji Interwencji...

CZYTAJ WIĘCEJ

24.11.2015

W Sali Nowodworskiej miało miejsce uroczyste spotkanie inicjujące realizację projektu CIRCULATE p. n. „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego...

CZYTAJ WIĘCEJ

21-22.11.2015

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii WL UJ CM był organizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Ultrasonografia w ratownictwie medycznym i praktyce SOR”....

CZYTAJ WIĘCEJ

20.11.2015

W centrum kongresowym ICE Kraków miała miejsce VIII konferencja pt. „Kardiologia prewencyjna – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. W ceremonii otwarcia wzięli udział: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, Dziekan Wydziału Lekarskiego...

CZYTAJ WIĘCEJ

19.11.2015

W Collegium Nowodworskiego Władze UJ CM przyjęły delegację z  uniwersytetu medycznego w Chinach - Guangdong Medical College. Spotkanie było poświęcone perspektywom współpracy pomiędzy obiema uczelniami, w tym w szczególnie...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane

23.11.2015
Program Stypendialny VISBY Instytutu Szwedzkiego.

16.10.2015
19. edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki

25.11.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny na Wydziale Lekarskim

23.11.2015
Stypendia na studia podyplomowe do Japonii.

23.11.2015
Zawody pływackie pod honorowym patronatem Przewodniczącego Szkoły dla Obcokrajowców prof. Jerzego Walochy

23.11.2015
Aktualne ofetry stypendialne dla doktorantów i naukowców.

20.11.2015
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

23.11.2015
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie badań lekarskich pracowników korzystających z samochodu prywatnego do celów służbowych

20.11.2015
Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ

19.11.2015
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zawarcia umowy na dostawę projektorów do działalności dydaktycznej i administracyjnej

05.11.2015
Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz służbowych modemów internetowych przez pracowników UJ CM

30.10.2015
Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wykonywania pieczątek służbowych w UJ CM

30.10.2015
Aktualizacja rejestrów czynników mutagennych i rakotwórczych

28.10.2015
Komunikat nr 16 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 października 2015 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników

Więcej ogłoszeń