Wydarzenia

21.09.2016

Trwają zapisy na bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – „5 na dobry początek”!, który odbędzie się 15 października na krakowskich Błoniach. Celem...

CZYTAJ WIĘCEJ

20.09.2016

W Sali Senackiej UJCM podpisano umowę o współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum a Washington University in St. Louis (WUSTL). W spotkaniu wzięli udział m.in. prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki...

CZYTAJ WIĘCEJ

18.09.2016

Już po raz trzeci w Gdowie odbył się Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej połączony z III Marszem i I Biegiem po zdrowie. W imprezie uczestniczyli pracownicy i studenci UJCM, którzy udzielali porad specjalistycznych z zakresu...

CZYTAJ WIĘCEJ

18.09.2016

W dniach 15-17 września 2016 roku w Krakowie odbyła się konferencja międzynarodowa „9th Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection (ISCTICO)”, której głównym organizatorem – z ramienia Sekcji Przewodu...

CZYTAJ WIĘCEJ

17.09.2016

W dniach 15-17.09.2016 w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym UJ CM odbył się – zorganizowany przez Klinikę Toksykologii UJ CM oraz Sekcję Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – IX Ogólnopolski Zjazd Toksykologów Klinicznych...

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej wydarzeń


Ogłoszenia ogólnouczelniane




23.09.2016
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski

20.09.2016
Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

19.09.2016
Ogłoszenie o konkursie KNOW

15.09.2016
Konferencja Inicjatywy Leków Innowacyjnych "IMI Stakeholder Forum 2016"

15.09.2016
Oferta pracy w Sekcji Zakupów i Realizacji Umów Działu ds. Aparatury UJ CM

15.09.2016
Nabór wniosków w ramach Działania 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

13.09.2016
Nabór wniosków do konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Więcej ogłoszeń


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane


09.09.2016
Komunikat Kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie składania zamówień na komputery przenośne dla działalności naukowo - badawczej

19.07.2016
Komunikat nr 1/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dotyczących działalności UJ CM

06.07.2016
Komunikat nr 23 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: konieczności prawidłowego wypełniania skierowań na badania profilaktyczne pracowników

04.07.2016
Komunikat Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: zakupu środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM

17.06.2016
Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM

10.06.2016
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez UJ

20.05.2016
Komunikat nr 17 Prorektora UJ ds. CM z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej ogłoszeń