Nowi pracownicy 2023


Przedstawiamy pracowników, którzy w 2023 roku dołączyli do społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
Wszystkich serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów.


mgr Antonina Bryniarska

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Katedra Psychiatrii
asystent

Zainteresowania: podróże, wspinaczka wysokogórska

lek. Paulina Donicz

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Katedra Psychiatrii
asystent
 

lek. Patrycja Król

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Katedra Psychiatrii
asystent

Zainteresowania: medycyna prewencyjna zaburzeń psychicznych, medycyna stylu życia, podróże, rośliny domowe
 

lek. Barbara Wojszel

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Katedra Psychiatrii
asystent

dr Patrycja Matusik

Zakład Radiologii
Katedra Radiologii
adiunkt
 

lek. Aleksandra Midro

Zakład Patofizjologii
Katedra Patofizjologii
asystent

dr hab. Agnieszka Wikiera

Zakład Fizjologii Medycznej
Katedra Nauk Biomedycznych
Instytut Fizjoterapii
profesor uczelni
 

lek. Dominik Taterra

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji
Katedra Ortopedii
asystent
 

lek. Marcelina Czok

Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej
specjalista ds. zarządzania danymi
 

dr Zbigniew Putowski

Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej
specjalista ds. zarządzania danymi
 

lek. Kacper Wcisło

Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej
Katedra Patomorfologii
asystent
 

mgr Anna Maj

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia
Instytut Zdrowia Publicznego
asystent
 

mgr Paulina Ulżyk

Zakład Elektroradiologii
asystent
 

mgr Mariusz Iwaszko

Zakład Elektroradiologii
asystent
 

mgr Anna Wolska

Zakład Elektroradiologii
asystent
 

lek. Michał Goncerz

Katedra i Zakład Anatomii
asystent
 

lek. Karol Nowak

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych
Instytut Kardiologii
asystent
 

lek. Dawid Storman

Zakład Higieny i Dietetyki
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
asystent

mgr inż. Magdalena Kopytek

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych
Instytut Kardiologii
asystent
 

Jahnobi Konwar

Katedra Toksykologii
technik

Zainteresowania: podróże, kultura
 

mgr inż. Seweryn Ulaszek

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
samodzielny referent
 

mgr Piotr Kochowicz

Zakład Psychologii Zdrowia
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
asystent
 

inż. Patrycja Pięta

Zakład Fizjologii Medycznej
Katedra Nauk Biomedycznych
Instytut Fizjoterapii
samodzielny referent
 

mgr Paulina Klima

I Katedra Chirurgii Ogólnej
starszy referent
 

mgr Krystyna Saneluta

Dział Księgowości i Rozliczeń
samodzielny referent

mgr Natalia Dziewońska

Biuro ds. Badań Klinicznych
Dział Nauki
samodzielny referent

Zainteresowania: bieganie, joga, podróże, kitesurfing
 

lic. Katarzyna Kuciel

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem
Zakład Socjologii Medycyny
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
starszy referent
 

mgr Małgorzata Filipińska

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem
Zakład Socjologii Medycyny
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
badacz
 

Nadia Khan

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
technik
 

mgr Kamila Pietruszewska

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika
samodzielny referent
 

mgr Zofia Mazurek

Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika
samodzielny referent
 

lic. Aleksandra Sałach

Zakład Farmacji Klinicznej
samodzielny referent
 

mgr inż. Aleksandra Sędzik

Zakład Fizjologii Medycznej
Katedra Nauk Biomedycznych
Instytut Fizjoterapii
samodzielny referent
 

Magdalena Dybel

Zespół Obiektów Działalności Statutowej Obiekty "Prokocim"
Dział Zarządzania Majątkiem
portier
 

mgr Barbara Karp

Dział Księgowości i Rozliczeń
samodzielny referent
 

mgr inż. Tomasz Kasperski

Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
Katedra Mikrobiologii
samodzielny referent

mgr Agata Kuziak

Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
Katedra Mikrobiologii
samodzielny referent
 

Małgorzata Łodyga

Zespół Obiektów Działalności Statutowej Działu Zarządzania Majątkiem
portier
 

Dorota Łazarz

Zespół domów Studenckich Działu Zarządzania Majątkiem
pracownik gospodarczy
 

lic. Anna Słowik

Klinika Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej
samodzielny referent
 

Anna Gałuszka

Obiekty Dydaktyczne WL Zespołu Obiektów Działalności Statutowej Działu Zarządzania Majątkiem
pracownik gospodarczy
 

lic. Urszula Ambroży

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego
samodzielny referent
 

mgr Magdalena Czeszyk

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
samodzielny referent
 

mgr Katarzyna Mielech

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
samodzielny referent

mgr inż. Małgorzata Haczyk

Sekcja Aparatury Działu Zaopatrzenia
starszy referent

Zainteresowania: religie świata, kaligrafia

mgr Agnieszka Furman

Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
Zakład Filozofii i Bioetyki
kierownik administracyjny w projekcie
 

mgr Julia Dragan

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej
młodszy bibliotekarz
 

mgr Maciej Balicki

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej
młodszy bibliotekarz
 

mgr Krzysztof Kubica

Oddział Udostępniania Zbiorów Biblioteki Medycznej
młodszy bibliotekarz
 

Deepali Praveen

Sekcja ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
Dziekanatu Wydziału Lekarskiego
starszy referent
 

Anna Ziernicka

Pracownia Materiałoznawstwa i Techniki Dentystycznej
Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji
Instytut Stomatologii
samodzielny referent
 

dr Katarzyna Krawczyk

Katedra i Klinika Hematologii
asystent
 

dr hab. Adam Wylęgała

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
Katedra Okulistyki
adiunkt

Zainteresowania: góry, malarstwo dawnych mistrzów
 

Julia Jarczyk

Zakład Diagnostyki Medycznej
referent
 

mgr Agnieszka Domagała

stanowisko ds. ochrony danych osobowych CM
 

mgr Weronika Pogoda

Zakład Farmakologii
Katedry Farmakologii
samodzielny referent
 

mgr inż. Anna Hojda

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych
Instytut Kardiologii
samodzielny referent
 

Anna Paradowska

Zakład Diagnostyki Medycznej
starszy referent

Zainteresowania: muzyka, fotografia
 

lek. Michał Wroński

Klinika Chorób Dzieci
Katedra Pediatrii
Instytut Pediatrii
asystent
 

mgr Aneta Krawczycka-Mika

Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem
Zakład Socjologii Medycyny
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
badacz
 

lek. dent. Adam Drynda

Katedra Chirurgii Stomatologicznej
Instytut Stomatologii
asystent
 

dr Karolina Englert

Katedra i Klinika Dermatologii
asystent
 

lek. Aleksandra Wietecha

Klinika Chorób Dzieci
Katedra Pediatrii
Instytut Pediatrii
asystent
 

lek. dent. James Krowicki

Katedra Stomatologii Zintegrowanej
Instytut Stomatologii
asystent
 

lek. Marta Olszewska

Klinika Chorób Dzieci
Katedra Pediatrii
Instytut Pediatrii
asystent
 

Justyna Baran

II Klinika Kardiologii
Instytut Kardiologii
referent
 

lek. Szymon Strączek

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej
III Katedra Chirurgii Ogólnej
asystent
 

lic. Rafał Koziołek

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich
samodzielny referent

Zainteresowania: szkolnictwo wyższe, proces zapewnienia jakości kształcenia na uczelniach wyższych
 

lek. Ewa Rajska

Klinika Chorób Dzieci
Katedra Pediatrii
Instytut Pediatrii
asystent
 

lek. Rafał Żurek

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Instytut Pediatrii
asystent
 

dr Dorota Roztoczyńska

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Pediatrii
Instytut Pediatrii
adiunkt

Zainteresowania: poezja, sport (bieganie, tenis, narty), malarstwo (olej, akwarela)
 

Renata Sito

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL
Zespół Obiektów Działalności Statutowej Działu Zarządzania Majątkiem
portier

Zainteresowania: sport, gastronomia
 

mgr Kamil Drożdż

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej
Katedra Mikrobiologii
asystent
 

mgr inż. Agnieszka Krawczyk

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej
Katedra Mikrobiologii
asystent

mgr inż. Aneta Suchoszek-Targosz

Zakład Elektroradiologii
starszy referent
 

dr Aldona Olechowska-Jarząb

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
adiunkt

Zainteresowania: literatura, film

mgr Magdalena Wojtecka

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
specjalista p.o. kierownika

Zainteresowania: teatr, kino, fotografia, muzyka, podróże
 

lek. Zofia Pacek

Klinika Chorób Dzieci
Katedra Pediatrii
Instytut Pediatrii
asystent
 

mgr Krzysztof Kuchmacz

Klinika Ortopedii i Fizjoterapii
Instytut Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Asystent
 

dr Rafał Depukat

Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
asystent
 

mgr Daria Wójcik

Zakład Socjologii Medycyny
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
asystent
 

mgr inż. Jolanta Winiarz

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego
samodzielny referent
 

mgr Ewa Kozieł

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
samodzielny referent
 

lek. Monika Kowalczyk

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
lekarz rezydent
 

dr Peter van Dam

Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki
profesor wizytujący
 

lek. Aleksandra Buczyńska

Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii
Instytut Pediatrii
asystent
 

lek. Zuzanna Zakrzewska

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Instytut Pediatrii
asystent
 

mgr inż. Krystyna Muzyka

Zespół ds. Wyjazdów Służbowych
Dział Spraw Osobowych
samodzielny referent
 

dr hab. Przemysław Pękala

Katedra i Zakład Anatomii
adiunkt
 

mgr inż. Małgorzata Cicha-Jeleń

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
samodzielny referent

Zainteresowania: DIY
 

mgr Małgorzata Obler-Kindlik

Sekcja ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
samodzielny referent
 

mgr Magdalena Pawelec-Bąk

Zakład Zaburzeń Afektywnych
Katedra Psychiatrii
samodzielny referent
 

mgr Justyna Pałka

Katedra Anatomii
samodzielny referent
 

mgr Adrianna Gałuszka- Bulaga

Zakład Immunologii Klinicznej
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii
samodzielny referent
 

lek. Olga Kaczmarczyk

Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
asystent
 

mgr Bartłomiej Czyż

Zakład Ratownictwa Medycznego
asystent
 

mgr inż. Klaudia Wojtaszek

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej
asystent
 

lek. Iwona Mazurkiewicz

Katedra i Klinika Neurologii
asystent
 

mgr Konrad Skórkiewicz

Zakład Biofizyki Katedry Fizjologii
asystent
 

mgr Justyna Palmowska

Zakład Ratownictwa Medycznego
asystent
 

mgr Marcin Kapka

Zakład Ratownictwa Medycznego
asystent