Ogłoszenie

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM (umowa na czas zastępstwa)

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje
pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Zamówień Publicznych
(umowa na czas zastępstwa)

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 

Wymagania:

 

Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020r. na adres email: dzp@cm-uj.krakow.pl

UJ CM zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.PLIKI ZAŁĄCZNIKÓWData aktualizacji: 08.09.2020
Jednostka: Dział Spraw Osobowych UJ CM
Zamieścił: Katarzyna Mysior