Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM (umowa na czas zastępstwa)


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje
pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Zamówień Publicznych
(umowa na czas zastępstwa)

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie pism i dokumentów wynikających z procedur przewidzianych ustawą Pzp, prowadzenie korespondencji (specyfikacje, ogłoszenia, zawiadomienia, odpowiedzi na zapytania, pisma wynikające z procedur odwoławczych, protokoły, umowy itp.)
 • konsultacje z pracownikami uczelni dotyczące procedur zamówień publicznych
 • kompleksową obsługę postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego
 • udział w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie rejestrów zamówień, sporządzanie sprawozdań, uzgadnianie harmonogramów i przygotowywanie planów zamówień
 • archiwizację

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne)
 • minimum 2 – letnie udokumentowane doświadczenie w pracy, preferowane doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi
 • umiejętność przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń (przepisów) wykonawczych
 • znajomość języka angielskiego
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu Office
 • umiejętności organizacyjne oraz logicznego myślenia
 • wysokie zdolności komunikacyjne
 • solidność, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020r. na adres email: dzp@cm-uj.krakow.pl

UJ CM zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  08.09.2020
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót