Ogłoszenie


wersja do wydruku

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej


 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza nabór na bezpłatny kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM w terminie 11-13.10.2019 r.

Kurs finansowany w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Złożenie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rekrutacji będzie wymagane jedynie od osób zakwalifikowanych na kurs.
 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  17.07.2019
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Monika Topolska 

Powrót