Ogłoszenie


wersja do wydruku

Rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej


 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza nabór na bezpłatny kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM w terminie 07-08.09.2019 r.

Kurs finansowany w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Złożenie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rekrutacji będzie wymagane jedynie od osób zakwalifikowanych na kurs.
 


Przedłużenie rekrutacji na zawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej
Rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM w terminie 07-08.09.2019 r. w ramach realizacji projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostaje przedłużona do dnia 22.08.2019 r. do godz. 15:00

UJ CM dokonuje zmianę w § 2 ust. 2 regulaminu rekrutacji, który otrzymuje następujące brzmienie: "2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami i informacji o przetwarzaniu danych do dnia 22.08.2019 r. do godz. 15:00 elektronicznie na adres ciem@cm-uj.krakow.pl lub osobiście do Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków, pokój nr 4".

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  17.07.2019
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Monika Topolska 

Powrót