Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu sie o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2019/2020


 

137.0203.12.2019

Komunikat nr 12
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

z 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum w roku akademickim 2019/2020


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020, z późn. zm. oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia 1 września 2016 roku nr 1.012.934.2016 oraz § 5 ust.     Zarządzenia nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Szanowni Państwo,


na mocy obowiązujących przepisów, w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Wiceprezesem Towarzystwa Doktorantów UJ ds. Collegium Medicum, wprowadzam terminy obowiązujące przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  24.06.2019
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót