Ogłoszenie


wersja do wydruku

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2019


 

W odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na konferencję AMEE 2019 dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, zostały złożone trzy aplikacje.

Po przeprowadzeniu oceny kryteriów określonych w Regulaminie rekrutacji na konferencję AMEE 2019, na listę podstawową oraz listę rezerwową zostały zakwalifikowane poniższe osoby:

Lista podstawowa:

  1. Lek.Agata Stalmach-Przygoda
  2. Lek.Łukasz Balcerzak

Lista rezerwowa:

  1. Mgr Jerzy Jaskuła

 

 Data aktualizacji:  08.05.2019
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Monika Topolska 

Powrót