Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków na stypendium L'Oréal "Dla Kobiet i Nauki"


 

OGŁOSZENIE 

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie

 

możliwości aplikowania na stypendium L’Oréal

 „Dla Kobiet i Nauki”

 

 

Termin składania wniosków:                        do 30 kwietnia  2018 r.

Termin składania zgłoszeń w DAWP:          do 23 kwietnia 2018 r.

Dokumentacja konkursowa:                          tutaj

 

 

Informujemy o 18. edycji Programu Polskiego Komitetu ds. UNESCO: Stypendia L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki. Regulamin programu określa zasady, warunki i kryteria zgłoszeń kandydatek, prowadzących badania w zakresie nauk o życiu.

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie kandydatka dokonuje zgłoszenia samodzielnie  przez aplikację dostępną na stronie internetowej L'Oreal Polska..

 

W Konkursie mogą brać udział Kandydatki, które:

  1. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
  2. w roku wypłacania stypendium nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek,
  3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. złożą kompletne zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie zawierające dokumentację wskazaną
    w Regulaminie § 5 ust. 2.

 

Nowością w 18. edycji jest możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 26. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

 

Do wniosku należy dołączyć zgodę Dziekana właściwego Wydziału (wzór do pobrania znajduje się na stronie www). W związku z tym prosimy, aby jeden egzemplarz sprawdzonej i podpisanej dokumentacji został złożony w DAWP w terminie do 23 kwietnia br.

 

Kontakt w UJ CM: Justyna Bednarz , tel.: 12 37 04 317, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl

 

 Data aktualizacji:  29.03.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót