Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków na stypendia krótkoterminowe (pobyty badawcze) dla doktorantów i młodych naukowców oferowanych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD)


OGŁOSZENIE 

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie

stypendiów krótkoterminowych na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców oferowanych przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD)

 

 

Termin składania wniosków:                                            1 maj 2018 r., godz. 24:00 (CET)

Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny:      tutaj

Czas trwania pobytu:                                                        od 1 do 6 miesięcy

                                  

Uprzejmie informujemy, że Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) prowadzi nabór wniosków na krótkoterminowe (1-6 miesięcy) pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców w państwowych lub uznanych przez państwo instytucjach szkolnictwa wyższego lub pozauniwersyteckich instytutach badawczych znajdujących się w Niemczech. W przypadku doktorantów projekt badawczy musi wpisywać się w tematykę doktoratu. Prace badawcze można prowadzić zarówno w języku niemieckim jak i angielskim. Pobyt musi mieć miejsce pomiędzy grudniem 2018 r. a majem 2019 r.

Finansowanie obejmuje: miesięczne stypendium w wysokości 1 000 euro; ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od odpowiedzialności cywilnej; wypłacany jest również dodatek do kosztów podróży.

Lista wymaganych dokumentów jest dostępna tutaj.

Wniosek należy złożyć poprzez system online oraz wysłać go pocztą tradycyjną (decyduje data stempla).

 

Kontakt w UJ CM: Justyna Bednarz , tel.: 12 37 04 317, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl

 Data aktualizacji:  29.03.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót