Ogólnopolski konkurs „Medycyna oparta na wartości” – Dragons Grant & Endorsment


Data: luty-maj
Organizator: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision Institute /VBHC Center Europe
Szczegółowe informacje: https://innowo.org/pl/aktualnosci/262

Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z zakresu organizacji systemu w oparciu o jakość, tzw. Value Based Healthcare.

Celem projektu jest budowanie świadomości koncepcji systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu zwiększenie efektywności systemu. VBHC Dragon’s Grant jest inicjatywą, która ma na celu promowanie praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, które są wdrażane w instytucjach ochrony zdrowia na całym świecie.

Wydarzenie objęte jest patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.

Honorowymi partnerami są  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Gdański Uniwersytet Medyczny i Collegium Civitas.

Zgłoszenia można przesyłać na adres vbhc@innowo.org do 5 marca 2021.

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Dodaj do kalendarza Google

Powrót