Konferencja Chorób Rzadkich


Data: 14.09.2019
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16
Organizator: Szpital Uniwersytecki, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Szczegółowe informacje: http://www.chorobyrzadkie-su.pl/

W gronie prelegentów znakomici naukowcy i wybitni lekarze z kraju i zagranicy, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

– Mimo, że z definicji każda z chorób rzadkich dotyka jedynie nieliczne osoby, to w sumie cierpi na nie setki tysięcy osób w naszym kraju, stanowiąc wyzwanie diagnostyczne, terapeutyczne, organizacyjnie i finansowe dla całego systemu ochrony zdrowia. Chcemy, żeby konferencja ta stała się spotkaniem cyklicznym, które stanowić będzie płaszczyznę wymiany praktycznych, istotnych klinicznie informacji – stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze aspekty kliniczne i organizacyjne opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Potrzeba organizacji Konferencji jest wynikiem uczestnictwa Szpitala w Europejskich Sieciach Referencyjnych Rzadkich Chorób Metabolicznych (MetabERN) oraz Europejskiej Sieci Referencyjnej Rzadkich Chorób Neurologicznych (ERN-RND) – podkreśla prof. Maciej T. Małecki, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na stronie: http://www.chorobyrzadkie-su.pl/rejestracja
Dodaj do kalendarza Google

Powrót