Sympozjum chirurgów polskich


Data: 23-24.11.2018
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM, Polski Klub Koloproktologii, Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej, Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera
Szczegółowe informacje: http://www.sympozjumpkk.pl/

W imieniu organizatorów 12. Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, 3. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej oraz Spotkania Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniu. Gwarancją wysokiego poziomu naukowego będzie udział wybitnych polskich autorytetów .
Sale wykładowe Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ciekawy program towarzyszący powinny sprostać oczekiwaniom organizacyjnym.
W programie naukowym skupimy się na omówieniu współczesnych zagadnień z zakresu koloproktologii, robotyki medycznej oraz szeroko pojętej endoskopii interwencyjnej (MIS) ujętych w formie wykładów „state-of-art”, aby uzyskać dodatkowy walor edukacyjny dla młodego pokolenia chirurgów.
Powrót