Konkurs na opracowanie logo Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie


Data: 05-28.02.2018 r.
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/festiwalnaukikrakow

Dla studentów, doktorantów, absolwenci (którzy w dniu ogłoszenia wyników konkursu nie ukończyli 35 lat) oraz pracowników uczelni i instytucji współorganizujących Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie w 2018 r.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu znaku słowno-graficznego (logo) Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem funkcjonalnym, wizualnym i estetycznym projektu znaku graficznego identyfikującego Festiwal.

Projekty należy składać w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do 28 lutego 2018 r. do godz. 15.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników – 8 marca 2018 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6500 zł.

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie to cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę, odbywające się od 2000 roku, zawsze w maju w Krakowie. Współorganizatorami Festiwalu są krakowskie uczelnie oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenia festiwalowe realizowane są także przy współudziale instytucji kultury. Od 2017 roku przez Radę Programową została przyjęta nowa nazwa – Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny na: http://bit.ly/2BInwvO

Fot. Jan Zych


Dodaj do kalendarza Google

Powrót