Szpital Uniwersytecki: pierwszy przeszczep nerki od żywego dawcy


10 lipca w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dokonano pierwszego w makroregionie małopolsko-podkarpackim przeszczepienia nerki pobranej od dawcy żywego. Pacjenci – rodzeństwo – znieśli zabieg dobrze, a przeszczepiony narząd natychmiast podjął czynność.


Przeszczepienie od dawcy żywego jest efektem ścisłej współpracy trzech klinik uniwersyteckich: chirurgicznej, urologicznej i nefrologicznej. Wpisuje się w ponad 27-letnią tradycję nieprzerwanej i systematycznej aktywności transplantacyjnej ośrodka krakowskiego. Pierwsze przeszczepienie nerki (od dawcy zmarłego) miało miejsce w 1992 r. Od tego czasu przeszczepiono już ich kilkaset. W grudniu 2017 r. Szpital Uniwersytecki uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz zgodę Centrum Organizacyjno-Koordynującego ds. Transplantacji „Poltransplant” na pobieranie i przeszczepianie narządów również od dawców żywych. Wczorajszy udany zabieg zapoczątkował nowy etap w historii ośrodka.

Przeszczepienie nerki od dawcy żywego to optymalna metoda leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Narząd taki funkcjonuje lepiej i dłużej niż narządy pobrane od dawców zmarłych. Jest też wyrazem niezwykłej emocjonalnej więzi między dawcą i biorcą. Stanowi potwierdzenie sprawności oraz doświadczenia transplantologów i całego ośrodka przeszczepowego. To również potwierdzenie ich determinacji, żeby zapewnić chorym dostęp do nowoczesnej i efektywnej formy leczenia.

Operację przeprowadził zespół złożony z chirurgów, urologów i nefrologów transplantologów pod kierunkiem prof. Piotra Richtera, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej. Diagnostykę i przygotowanie obu pacjentów do operacji przeprowadził zespół nefrologów transplantologów z Kliniki Nefrologii kierowanego przez prof. Marka Kuźniewskiego:  dr med. Ewa Ignacak i prof.  Katarzyna Krzanowska we współpracy z chirurgiem transplantologiem dr med. Tomaszem Kruszyną. W przygotowania do operacji zaangażowany był również zespół kierowanej przez dr hab. Monikę Baj-Krzyworzekę Pracowni Typowania Tkankowego Zakładu Immunologii Klinicznej z Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, której kierownikiem jest prof. Maciej Siedlar. Nerkę pobrał laparoskopowo prof. Piotr Chłosta, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej. Przeszczepienie wykonali:  dr med. Tomasz Kruszyna wraz z prof. Piotrem Richterem. Aktywne poszukiwanie, identyfikację dawcy i biorcy oraz całość prac koordynowała mgr Iwona Dymek pełniąca funkcję koordynatora dawcy żywego w Szpitalu Uniwersyteckim. Ze strony Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii SU w Krakowie, kierowanej przez prof. Jerzego Wordliczka, za znieczulenie i prowadzenie okołooperacyjne chorych odpowiedzialni byli: dr med. Jarosław Garlicki i dr med. Renata Zajączkowska.

 

Fot. archiwum SU
Data publikacji: 11.07.2019Powrót