Absolutorium Wydziału Lekarskiego UJ CM


4 lipca w Krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów Wydziału Lekarskiego. Absolwenci kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki odebrali nagrody, a także złożyli przyrzeczenia: lekarskie i dietetyka.


Studentów, ich bliskich oraz kadrę akademicką przywitali pełnomocnik rektora UJ prof. Krystyna Sztefko oraz dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maciej Małecki, którzy wygłosili przemówienia absolutoryjne. O wyzwaniach stojących przed młodymi lekarzami mówił dr Robert Stępień, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. W imieniu wszystkich studentów wystąpił Sebastian Janiec, starosta roku na kierunku lekarskim WL UJ CM. Wykład absolutoryjny zatytułowany ,,Żeby Inny nie był Obcy…” wygłosił prof. Bogdan de Barbaro, p.o. kierownika Katedry Psychiatrii WL UJ CM.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród dla wyróżniających się studentów.

Laureatami nagród prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego zostali:

– nagroda za działalność w Radzie Samorządu Studentów UJ CM – Kinga Prusak i  Magdalena Wadowska,

– 2 nagrody: za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii oraz za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM – Zofia Loster,

–  nagroda za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM – Kornelia Kliś i Elżbieta Szczepanek,

– nagroda za działalność w IFMSA-Polska Oddział Kraków – Aleksandra Mikunda Wiktor Mroziński,

– nagroda za działalność w Akademickim Związku Sportowym – Barbara Kącka,

– nagroda dla Najaktywniejszego Młodego Naukowca – Jan Witowski.  

Dr Dorota Palik, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM, wręczyła Nagrody dla Najlepszych Sportowców. W tym gronie znaleźli się: Barbara Kącka (kierunek lekarski), Katarzyna Solecka (kierunek lekarski), Witold Urban (kierunek lekarski), Igor Jabłoński (kierunek lekarski), Łukasz Zbirek (kierunek lekarski), Ewa Berowska (kierunek lekarski), Natalia Mączyńska (kierunek lekarsko-dentystyczny), Agata Wojtyna (kierunek lekarski), Jakub Wnuk (kierunek lekarski), Bartosz Domin (kierunek lekarski), Dariusz Lusina (kierunek lekarski), Jakub Karpiński (kierunek lekarski), Piotr Centkowski (kierunek lekarski), Kinga Prusak (kierunek lekarsko-dentystyczny).

Wystąpienie prodziekanów ds. studenckich prof. Jolanty Pytko-Polończyk oraz dr. hab. Grzegorza Kopcia, prof. UJ poprzedziło wręczenie nagród Dziekana Wydziału Lekarskiego, które otrzymali:

– nagroda za najwyższą średnią ocen:

Karolina Połetek, Agata Wojtyna, Martyna Schönborn (kierunek lekarski), Klaudia Czarnecka, Zofia Loster, Anna Gawor (kierunek lekarsko-dentystyczny) oraz Katarzyna Kwarcińska, Maria Hadasik, Elżbieta Skalna (kierunek dietetyka) –– laureatki otrzymały dodatkową nagrodę ufundowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe TU INTER;

– nagroda za najlepszą publikację:

  • Kornelia Kliś z kierunku lekarskiego za pracę „Computer-aided analysis of middle cerebral artery tortuosity: association with aneurysm development” autorów Kliś K., Krzyżewski R.M., Kwinta B.M., Stachura K., Moskała M., Tomaszewski K.A. opublikowaną w Journal of Neurosurgery (IF = 4,318);
  • Konrad Stępień z kierunku lekarskiego za pracę „ High prevalence of inherited thrombophilia and antiphospholipid syndrome in myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries: Comparison with cryptogenic stroke” autorów Stępień K., Nowak K., Wypasek E., Zalewski J., Undas A. opublikowaną w International Journal of Cardiology (IF = 4,034);
  • Tomasz Stefura z kierunku lekarskiego za pracę „Influence of Preoperative Weight Loss on Outcomes of Bariatric Surgery for Patients Under the Enhanced Recovery After Surgery Protocol” autorów Stefura T., Droś J., Kacprzyk A., Wierdak M., Proczko-Stepaniak M., Szymański M., Pisarska M., Małczak P., Rubinkiewicz M., Wysocki M., Rzepa A., Pędziwiatr M., Budzyński A., Major P. opublikowaną w Obesity Surgery (IF = 3,890).

Nagrodę specjalną otrzymali: Sebastian Janiec (kierunek lekarski), Kinga Jasiewicz (kierunek lekarsko-dentystyczny) oraz Dorota Wróbel (kierunek dietetyka).

Następnie studenci wyróżnili jednostki Wydziału Lekarskiego oraz nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.

 

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego 2018/2019 – kierunek lekarski

– Najlepsza Przedkliniczna Jednostka Dydaktyczna: Katedra Anatomii i Katedra Histologii,

– Najlepsza Kliniczna Jednostka Dydaktyczna: Katedra Neurologii, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Medycyny Sądowej,

– Najlepszy Nauczyciel Akademicki: dr hab. Agnieszka Olszanecka (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienie Tętniczego).

Ponadto wyróżnieni zostali następujący nauczyciele akademiccy: dr hab. Wojciech Turaj (Katedra Neurologii), dr Mirosław Dolecki (II Katedra Chirurgii), dr hab. Ewa Konduracka, prof. UJ (Klinika Choroby Wieńcowej), lek. Paweł Potocki (Klinika Onkologii), dr Tomasz Sanak (Zakład Medycyny Ratunkowej), prof. Jacek Jawień (Katedra Farmakologii), prof. Jerzy Walocha (Katedra Anatomii), dr Wojciech Datka (Klinika Psychiatrii Dorosłych), dr Artur Bień (Klinika Chorób Metabolicznych), prof. Maciej Małecki (Klinika Chorób Metabolicznych), lek. Dariusz Chmiel (Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej), lek. Barbara Sikora (praktyka POZ, ul. Bochenka), dr Wacław Lipczyński (Klinika Urologii), dr hab. Jacek Czepiel (Klinika Chorób Zakaźnych).

– Nagroda Specjalna: Maria Łuckiewicz oraz mgr Wiesław Pyrczak

– Podziękowanie Specjalne dla prof. Rafał Olszanecki

 

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego 2018/2019 – kierunek lekarsko-dentystyczny:

– Najlepsza Jednostka Dydaktyczna: Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii, Zakład Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii,

– Najlepszy Asystent: lek. dent. Patryk Kałuża, dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ, lek. dent. Patryk Stępień, dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ

 

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego 2018/2019 – kierunek dietetyka:

– Najlepsza Jednostka Dydaktyczna: Katedra Chorób Metabolicznych,

– Najlepszy Asystent: dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ, mgr Anna Rzepecka, dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UJ.

 

Po wręczeniu nagród studenci otrzymali z rąk władz uczelni Karty Absolutoryjne, a następnie złożyli przyrzeczenie lekarskie i dietetyka.


Data publikacji: 6.07.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót