Odznaczenia dla zasłużonych w ochronie zdrowia dla pracowników UJ CM


Prof. Danuta Czarnecka, kierownik  I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM, prof. Agnieszka Słowik, kierownik Kliniki i Katedry Neurologii UJ CM oraz mgr Jerzy Jaskuła z Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM zostali uhonorowani przez ministra zdrowia odznaką okolicznościową „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.


Wyróżnienia zostały przyznane przez Prezesa Rady Ministrów z okazji setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego. Otrzymały je osoby mające wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym również w ochronie zdrowia.

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wręczył okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom medycznym, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia.

 

Fot. Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji: 2.07.2019Powrót