Dr Konstanty Szułdrzyński Ambasadorem Kongresów Polskich


Na posiedzeniu Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, które odbyło się 4 czerwca, dr med. Konstanty Szułdrzyński z Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM otrzymał tytuł Ambasadora Kongresów Polskich.


Program Ambasadorów Kongresów Polskich adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych. Jego celem jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Inicjatywa realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 1998 roku.

Prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

Oficjalne wręczenie tytułów odbędzie 21 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas uroczystej Gali AKP.


Data publikacji: 4.06.2019Powrót