Ból i cierpienie – sympozjum


W dniach 19-20 stycznia odbyła się kolejna edycja corocznego, ogólnopolskiego sympozjum „Ból i Cierpienie”, którego główną ideą jest pogłębiona refleksja nad rolą lekarza we współczesnym społeczeństwie oraz codzienną pracą z chorymi. Spotkania – dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi – stały się okazją do rozważań na temat bólu i cierpienia w kontekście medycznym, etycznym, filozoficznym i teologicznym.


Uczestników tegorocznego sympozjum, które jak zawsze odbyło się w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, powitała dr med. Alicja Macheta, przewodnicząca Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Głos zabrał również prof. Zdzisław Gajda, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, który w swoim wystąpieniu mówił o tradycji Zakonu Ducha Świętego i o konieczności zapewniania chorym opieki duchowej.

Rozpoczęcie obrad poprzedziła uroczystość wręczenia prof. Stanisławowi Kwiatkowskiemu pamiątkowego medalu sympozjum „Ból i cierpienie”.

Pierwszą sesję poświęcono tematom o charakterze społeczno-filozoficznym, takim jak tolerancja dla osób niepełnosprawnych (ks. Dariusz Pater) czy modele współczesnej etyki i ich odniesienie do bólu i cierpienia chorych (Jan Iwaszczyszyn, Anna Kliś-Kalinowska, Janusz Czekaj). Poruszono również temat dotyczący wymiaru praktycznego w leczeniu bóli – mówiono o niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (dr med. Anna Przeklasa-Muszyńska) czy sposobach nauczania w terapii przeciwbólowej (Katarzyna Czop, Wojciech Klapa).

Podczas drugiej sesji uczestnicy wysłuchali wstrząsających referatów dotyczących problemu przemocy wobec dzieci (prof. Stanisław Kwiatkowski) oraz ich cierpienia (Anita Franczak-Young i Karolina Kwiatkowska). Ciekawy problem historycznego rozwoju analgezji porodu przedstawił Jacek Janowski.

Przedmiotem wystąpień sesji trzeciej były problemy m.in. cudzego cierpienia w medycynie i sztuce (Zbigniew Zalewski) czy autyzmu (Anna Zalewska).

W drugim dniu sympozjum uczestnicy spotkali się w Kościele Sióstr Duchaczek pw. św. Tomasza Apostoła, wysłuchali mszy świętej odprawionej przez ks. Dariusza Oko, a następnie udali się na agapę w Klasztorze Sióstr Duchaczek. Spotkanie stało się okazją do wspomnień o siostrze Klarze, która wraz z prof. Zdzisławem Gajdą była inicjatorką spotkań – przekształconych z czasem w sympozjum „Ból i cierpienie” – podczas których refleksja nad bólem i cierpieniem staje się przyczynkiem do polepszenia losu chorych i cierpiących, a także rozwoju wiedzy medycznej.

Relacja ze spotkania dostępna jest na profilu Polskiej Rady Resuscytacji na Facebooku


Data publikacji: 22.01.2019ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót