Po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Katarzyny Kulig


25 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Katarzyny Kulig. Jej laureatem został dr Vitorio Canale za rozprawę doktorską „Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl alicyclic amines as selective and potent 5-HT7 receptor antagonists with psychotropic properties” przygotowaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Pawła Zajdla.


Dr hab. Katarzyna Kulig, prof. UJ (1971-2016) związana była z Katedrą Chemii Farmaceutycznej UJ CM. Nagroda jej imienia – 15 000 zł, pamiątkowy medal oraz dyplom – została ufundowana przez rodziców doc. Kulig. Jej laureatem może zostać młody pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyróżniającą się pracę doktorską traktującą o poszukiwaniu nowych leków. Decyzję o przyznaniu tegorocznej nagrody podjęła komisja składzie: dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ, prof. Maciej Pawłowski, prof. Henryk Marona, dr hab. Jadwiga Handzlik, dr hab. Paweł Zajdel, dr Zygmunt Kulig oraz dr hab. Agnieszka Zagórska

Katarzyna Kulig była absolwentką Wydziału Chemii UJ, doktorem habilitowanym nauk farmaceutycznych. W swojej pracy naukowej koncentrowała się na poszukiwaniu nowych związków o aktywności biologicznej i potencjalnym zastosowaniu w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Prowadziła badania w zakresie opracowania metod syntezy aminokwasów, pochodnych pirolidyn-2-onu, kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego.

Jako dydaktyk prowadziła ćwiczenia, seminaria i wykłady z przedmiotu „Chemia leków” dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Koordynatorka zajęć fakultatywnych z przedmiotów „Wspomaganie wysiłku w sporcie”, „Zaawansowane metody spektroskopowe w badaniach nad nowym lekiem” i „Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad lekiem”. Promotorka i recenzentka rozpraw doktorskich, laureatka stypendiów i staży zagranicznych, współautorka III wydania podręcznika akademickiego pod redakcją A. Zejca i M. Gorczycy zatytułowanego „Chemia leków” oraz książki „Chemia w farmacji”. Uczestniczka i współorganizatorka wielu konferencji naukowych oraz programów współfinansowanych przez Unię Europejską, członkini Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Osoba niezwykle życzliwa, pomocna, pasjonatka historii nauki, muzyki klasycznej i jazzu oraz narciarstwa alpejskiego.


Data publikacji: 27.06.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót