Zbiórka funduszy na potrzeby uchodźców i mieszkańców Ukrainy [PL/ENG]

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum uruchomił konta, na które można dokonywać wpłat na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

DANE DO WPŁAT:

Dane odbiorcy:

nazwa: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

adres: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

tytuł przelewu: Pomoc Ukrainie

 

Numery kont bankowych dla przelewów krajowych

65 1240 2294 1111 0010 4289 5843 – dla wpłat w PLN

31 1240 2294 1978 0010 0755 5193 – dla wpłat w EUR

71 1240 2294 1787 0000 3723 2089 – dla wpłat w USD

 

DODATKOWE DANE DO WPŁAT Z ZAGRANICY

Dane banku odbiorcy

Nazwa: BANK PEKAO SA

adres: ul. Grzybowska 53-57, 00-950 Warszawa

kod SWIFT: PKOPPLPW

 

Numery kont bankowych w formacie IBAN

PL 65 1240 2294 1111 0010 4289 5843 – dla wpłat w PLN

PL 31 1240 2294 1978 0010 0755 5193 – dla wpłat w EUR

PL 71 1240 2294 1787 0000 3723 2089 – dla wpłat w USD

 

Uzyskane fundusze zostaną wykorzystane na bieżącą pomoc uchodźcom w Polsce, a także dla osób pozostałych i walczących w Ukrainie, w szczególności na zakup leków, środków opatrunkowych, środków higieny, artykułów spożywczych czy ubrań dla niemowląt oraz dzieci.

 

***

Ladies and gentlemen,

The Jagiellonian University Medical College has launched bank accounts to which you can make donations to help Ukrainian citizens who came to the territory of the Republic of Poland.

 

DATA FOR PAYMENTS:

The recipient’s details:

Name: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

address: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

transfer title: Pomoc Ukrainie (Help for Ukraine)

 

Bank account numbers for domestic transfers

65 1240 2294 1111 0010 4289 5843 – for payments in PLN

31 1240 2294 1978 0010 0755 5193 – for payments in EUR

71 1240 2294 1787 0000 3723 2089 – for payments in USD

 

ADDITIONAL DATA FOR PAYMENTS FROM ABROAD

Recipient’s bank details

Name: BANK PEKAO SA

address: ul. Grzybowska 53-57, 00-950 Warszawa

SWIFT code: PKOPPLPW

 

Bank account numbers in IBAN format

PL 65 1240 2294 1111 0010 4289 5843 – for payments in PLN

PL 31 1240 2294 1978 0010 0755 5193 – for payments in EUR

PL 71 1240 2294 1787 0000 3723 2089 – for payments in USD

 

The funds collected will be used to provide ongoing assistance to refugees and for the people who remain and fight in Ukraine, in particular for the purchase of medicines, dressings, hygiene products, food products or clothes for infants and children, etc.

Detailed information on the assistance provided to Ukraine is available at: https://cm-uj.krakow.pl/cm/ukraina/

 


Back