Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – informacje MZ dla placówek medycznych

Uchodźcy z Ukrainy mają prawo skorzystać z pomocy medycznej u lekarza rodzinnego, w poradni specjalistycznej i szpitalu. Rząd przygotowuje rozwiązania prawne, które umożliwią bezpłatne leczenie uchodźców z Ukrainy w Polsce w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z NFZ. Zmiany w prawie będą obowiązywały wstecz – od 24 lutego 2022 roku.

DLA KOGO

Prawo do pomocy będzie dotyczyć obywatela Ukrainy, który ma jeden z dwóch dokumentów z datą od 24 lutego 2022 r.:

  • zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP
  • dokument podróży ze stemplem Straży Granicznej RP.

Dokumenty te potwierdzają legalny pobyt w Polsce po przekroczeniu granicy w związku z wojną w Ukrainie.

JAKI ZAKRES

Zasady udzielania świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy oraz ich rozliczania będą takie same jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy otrzymają dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

KTO POKRYJE KOSZTY LECZENIA

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

JAK POWINNY POSTĘPOWAĆ PLACÓWKI MEDYCZNE

Już teraz, w okresie oczekiwania na zmianę przepisów, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy:

  • nie powinny odmawiać mu pomocy,
  • nie powinny odsyłać go do innej placówki,
  • nie powinny domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur,
  • powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu lub innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP

Informacje aktualizowane na stronie Ministerstwa Zdrowia

Zasady szczepienia przeciw COVID-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej


Back