Możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie / Mожливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynuowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce.

W celu uzyskania informacji należy zadzwonić pod jeden z wymienionych niżej numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Przed rozmową należy przygotować następujące informacje:

  1. imię i nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
  2. nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
  3. stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
  4. znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
  5. obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
  6. preferowana uczelnia w Polsce.

 

Міністерство охорони здоров’я впроваджує гарячу лінію для отримання інформації про можливість продовження навчання у польських вищих навчальних закладах на медичному
і медичні та стоматологічні факультеті.

Детальнішу інформацію ви отримаєте,  телефонуючи за одним з номерів телефону (польською або англійською мовою):

+48 532 547 968

+48 883 840 964

+48 883 840 967

+48 539 147 692

Перед телефонною розмовою просимо приготувати таку інформацію:

Ім’я та прізвище, контактні дані для зв’язку;
Назва вищого навчального закладу, в якому особа навчалася в Україні, а також форма навчання;
Етап навчання (кількість закінчених семестрів) та наявні документи, які підтверджують результати навчання;
Знання польської або англійської мови на рівні, що дозволяє навчатися у вищому навчальному закладі в Польщі;
Громадянство і походження (громадянин Польщі, громадянин України, громадянин України польського походження);
Пріоритетний польський вищий навчальний заклад.


Back