Koordynacja działań dla Ukrainy w UJ CM

Szanowni Państwo,

w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i bardzo ciężką sytuacją, w której znaleźli się Obywatele Ukrainy oraz wynikającą z tego faktu potrzebą niesienia pomocy – w celu skoordynowania wszystkich działań na poziomie Uczelni bardzo proszę o przestrzeganie poniższego sposobu postępowania.

Wszelkie inicjatywy oddolne, pomysły udzielenia wsparcia i pomocy Obywatelom Ukrainy formułowane przez pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum powinny być zgłaszane odpowiednio do dziekanów/kierowników jednostek między- i pozawydziałowych/kierowników jednostek administracjiogólnouczelnianej/Samorządu Studentów/Towarzystwa Doktorantów.

 

Następnie zebrane informacje, proszę przekazywać do wskazanych osób:

– sprawy organizacyjne

Joanna Nikodemowicz – zastępca kanclerza UJ ds. CM

z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl

Aneta Żurek – Dział Organizacji i Promocji CM

aneta.alicja.zurek@uj.edu.pl

– sprawy dydaktyczne

Sekcja do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

lub na skrzynkę:

pomocukraina@cm-uj.krakow.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Prorektor ds. Collegium Medicum

 


Back