Darmowa komunikacja [PL/UKR]

Zgodnie z decyzją władz Krakowa,  uchodźcy  z Ukrainy zwolnieni są z opłat za podróżowanie komunikacją miejską. Dokumentem, który uprawnia do darmowych przejazdów, jest skierowanie na pobyt w miejscu zakwaterowania wydawane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Uchodźcy będą mogli korzystać z darmowych przejazdów do końca marca. Zwolnienie  dotyczy komunikacji na terenie Krakowa i gmin sąsiednich, które przystąpiły do porozumienia dotyczącego wspólnego transportu zbiorowego.

Obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać także z przejazdów pociągami i autobusami linii dowozowych uruchamianymi przez Koleje Małopolskie. Podróż odbywa się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Podobne rozwiązania wprowadziły lub wprowadzają również inne miasta.

Informacje dotyczące zwolnienia z opłat za podróżowanie w danym miejscu najlepiej sprawdzać na stronach internetowych serwisów miejskich.

 

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті Кракова для громадян України

У зв’язку з введенням 24 лютого 2022 року воєнного стану на території України українцям приділяється право на безкоштовний проїзд міським транспортом у Кракові, що здійснюється в районі міської гміни Краків та сусідніх муніципалітетах, які приєдналися до угоди для спільного виконання громадських перевозок для громадян України.

Повноваження, які зазначені в абз. 1 стосуються тих громадян України, які мають оригінал документа-направлення на перебування за місцем проживання, виданим Малопольським воєводським управлінням у Кракові від 24 лютого 2022 року.


Back