Ubezpieczenie


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Termin obowiązywania 14.07.2018 r.- 13.07.2019 r.- ubezpieczeni studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM podczas zajęć dydaktycznych poza uczelnią i praktyk poza uczelnią (dotyczy praktyk wynikających z programu studiów).

Szczegóły ubezpieczenia w załączeniu:
- warunku ubezpieczenia NNW
- OWU

Szkodę można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Koszty leczenia w tym koszty leczenia poekspozycyjnego nie są ubezpieczone.

Studenci zainteresowani szerszym zakresem ubezpieczenia mogą ubezpieczyć się indywidualnie za pośrednictwem Samorządu Studentów UJ:
http://www.samorzad.uj.edu.pl/pl/ubezpieczenie