Ubezpieczenie


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Termin obowiązywania 14.07.2017 r.-13.07.2018 r.- ubezpieczeni studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM podczas zajęć dydaktycznych i praktyk poza uczelnią (dotyczy praktyk wynikających z programu studiów).

Szczegóły ubezpieczenia w załączeniu:
- warunku ubezpieczenia NNW
- OWU