Ogłoszenie


wersja do wydruku

Program im. Wilhelminy Iwanowskiej - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)


Program im. Wilhelminy Iwanowskiej

DLA KOGO?

Doktoranci

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

NAWA

CEL KONKURSU

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

WAŻNE TERMINY

18 grudnia 2018 r., godz. 15.00 – deadline na złożenie wniosku w NAWA

WAŻNE INFORMACJE

Wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie; wniosek składa się w systemie elektronicznym NAWA; we wniosku konkursowym należy podać nazwę i adres  Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie UJ CM) w miejscu przeznaczonym na nazwę i adres uczelni, na której jest się zatrudnionym.

WAŻNE DOKUMENTY

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej/ogloszenie

KONTAKT

Justyna Bednarz

 Data aktualizacji:  11.10.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Martyna Janikowska 

Powrót