Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Dziale Spraw Osobowych UJ CM


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika administracyjnego
do pracy w wymiarze pełnego etatu w Dziale Spraw Osobowych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, ekonomiczne bądź pokrewne),
 • znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności programów pakietu Office,
 • minimum 2 - letnie doświadczenie w zakresie realizacji ZFŚS,
 • samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia, interpretowania oraz stosowania obowiązujących przepisów,
 • terminowość, solidność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zdolności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość  zagadnień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu Pracy,
 • znajomość systemu informatycznego SAP.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów
  i rencistów,
 • udział w pracach Komisji Socjalnej,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności socjalnej,
 • współtworzenie regulacji wewnątrzzakładowych dot. ZFŚS,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie ZFŚS.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV/ Życiorys wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV/Życiorysie, dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (skan podpisanego dokumentu).

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: kariera@cm-uj.krakow.pl
w terminie do  dnia 31 października 2018 r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie  z wybranymi kandydatami.

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  10.10.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Cecylia Brzezińska 

Powrót