Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 23 Prorektora UJ ds. CM z 1 października 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"


137.0201.23.2018

Decyzja nr 23
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z  1 października 2018 roku

w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”

 

§ 1

Powołuję Pana dr n. med. Grzegorza Cebulę na przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” w miejsce Pana dr n. med. Michała Nowakowskiego.

§ 2

W decyzji nr 14 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Wykonawczego Projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 ust. 1 pkt I otrzymuje następujące brzmienie:
„Grzegorz Cebula – przewodniczący Komitetu i jednocześnie członek merytoryczny”
§ 2 ust. 1 pkt II lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) Michał Nowakowski”

§ 3

Pozostałe zapisy decyzji nr 14 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 20 maja 2016 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
        ds. Collegium Medicum

 

 prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  01.10.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót