Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w ramach programu Start FnP


OGŁOSZENIE

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie

kolejnej edycji

Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Nabór wniosków w UJ CM:               do 17 października 2018 r.
Zamknięcie konkursu w FNP:           31 października 2018 r.
Dokumentacja konkursowa:                http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Uprzejmie informuję o trwającym naborze wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce (w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych) i nie ukończyli 30. roku życia (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich). Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w RegulaminieInstrukcji przygotowania wniosku).

Szczegółowe informacje wraz z listą obowiązujących załączników oraz formularz rejestracyjny
i wniosek on-line Programu START dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wniosek konkursowy musi być podpisany przez władze uczelni. Po zakończeniu rejestracji internetowej prosimy o wydrukowanie wypełnionego w Internecie formularza i dostarczenie go wraz wymaganymi załącznikami do Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej przed 17.10.2018 r.

UWAGA! Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Dodatkowych informacji udzielą: Małgorzata Tondryk 12 37 04 383 malgorzata.tondryk@uj.edu.pl , Magdalena Czachor 12 37 04 340 m.czachor@uj.edu.pl, Renata Sobieszczańska-Horbatowska 12 37 04 371    renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl

Sekcja Programów Krajowych
Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

 Data aktualizacji:  25.09.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Małgorzata Tondryk 

Powrót