Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków do konkursu "Era Chairs" w ramach programu Horyzont 2020


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła konkurs na realizację projektów w obszarze „Spreading Excellence and Widening Participation” w ramach programu Horyzont 2020:

 

ERA CHAIRS

 

Celem konkursu ERA Chairs jest wsparcie jednostek (uczelni, instytucji naukowych i badawczych) w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki.

Przewidywanym efektem takich działań powinno być m.in. zwiększenie skuteczności jednostki w pozyskiwaniu dalszego finansowania.

Całkowita wartość projektu nie powinna przekroczyć 2,5 mln EUR, maksymalny okres realizacji wynosi 5 lat.

Nabór wniosków w Komisji Europejskiej trwa do 15 listopada 2018 r., godz. 17:00.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną ofertą. Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z:

- p. Krystyną Witek    tel.: 12 37 04 320, krystyna.witek@uj.edu.pl

Nasz pracownik udzieli Państwu wszelkich informacji oraz przeprowadzi przez proces przygotowania dokumentów i składania wniosku.

Celem oceny poprawności formalnej przygotowanego wniosku oraz uzyskania stosownych zgód wewnętrznych  gotową papierową formę wniosku wraz z dokumentacją rejestracyjną należy dostarczyć do DAWP najpóźniej do dnia 31.10.2018 r.

 

Dokumentacja konkursowa:  ERA Chairs

Dokumenty niezbędne do rejestracji wniosku w DAWP:

 

 

Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 Data aktualizacji:  18.09.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót