Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w konkursie pn.: "Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia" w ramach Działania 5.2 POWER 2014-2020


Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów pn.:

 

„Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne

w systemie ochrony zdrowia”

w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Celem konkursu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności z obszaru HTA, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych.

Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż równowartość 100 000,00 EUR ani większa niż 3 000 000 PLN.

 

Nabór wniosków trwa: od 21 września do 22 października 2018r.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną ofertą. Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z:

- p. Kaliną Janeczko-Wrońską    tel.: 12 37 04 385, kalina.janeczko@uj.edu.pl

- p. Konradem Kulińskim          tel.: 12 37 04 385, konrad.kulinski@uj.edu.pl

 

Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich informacji oraz przeprowadzą przez proces przygotowania dokumentów i składania wniosku.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że proces aplikacji musicie Państwo rozpocząć od złożenia deklaracji w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP), w terminie nie późniejszym niż 03.10.2018 r.

Celem oceny poprawności formalnej przygotowanego wniosku oraz uzyskania stosownych zgód wewnętrznych, gotową elektroniczną formę wniosku należy przedstawić w DAWP najpóźniej do dnia 15.10.2018 r.

Dokumentacja konkursowa:  www.zdrowie.gov.pl

Dokumenty niezbędne dla rejestracji wniosku w DAWP:

 

Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 

 Data aktualizacji:  10.09.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót