Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific.


137.0203.18.2018

Komunikat nr 18
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 7 września 2018 roku

 

w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific.


Szanowni Państwo,
informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną (partiami) dostawę odczynników (nie dotyczy asortymentu wykraczającego poza przedmiot zamówienia, tj. produktów niebędących odczynnikami) wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific dla jednostek organizacyjnych UJ CM, została zawarta umowa z firmą:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa


Obliguję wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych UJ CM realizujących zamówienia w zakresie dostaw odczynników do szczegółowego zapoznania się z  załącznikami do niniejszego komunikatu, określającymi i regulującymi zasady realizacji zakupów. Załączniki dostępne są również na stronie internetowej Działu Zaopatrzenia www.dz.cm-uj.krakow.pl oraz w Bibliotece druków na stronie UJ CM www.cm-uj.krakow.pl.


Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Sekcji Zakupów Działu Zaopatrzenia UJ CM (mgr Anna Zyśk, tel. 12 433 27 53).

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


mgr Joanna Nikodemowicz

 

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  07.09.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót