Ogłoszenie


wersja do wydruku

30. edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki


118.0640.26.2018

OGŁOSZENIE

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

 z dnia 9 lipca 2017 r.
w sprawie

30. EDYCJI KONKURSÓW
OGŁOSZONYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI
 

Dokumentacja konkursowa:         www.ncn.gov.pl
Zamknięcie konkursu w NCN:     17 września 2018 r. (poniedziałek)
Nabór wniosków w UJ CM:           5 września 2018 r.  (środa)

 

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach kolejnego konkursu trwającego do 17 września 2018 r.

W ramach 30. edycji konkursów finansowane będą następujące przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych:

  • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SHENG – konkurs na projekty realizowane przez polsko-chińskie zespoły badawcze. Oba zespoły (polski i chiński) aplikują równolegle o finansowanie wspólnego projektu do agencji finansującej projekt w danym kraju: Narodowe Centrum Nauk i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Konkurs wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy badaczami z obu państw realizujących wspólne wysokiej jakości badania naukowe.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w porównaniu do poprzednich edycji. Skrócony opis projektu badawczego oraz streszczenie projektu będą teraz załączane w systemie OSF wyłącznie w języku angielskim. Dodatkowo wprowadzone zostały nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN. W przypadku konkursu SONATA BIS i MAESTRO podczas II etapu oceny merytorycznej planowane są rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Rozmowy prowadzone będą w języku angielskim na przełomie stycznia i lutego 2019 r. 

Szczegółowe zasady konkursów, regulamin oraz zakres danych wymaganych do wypełnienia wniosku – dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl. Bliższe informacje dotyczące warunków składania wniosków w UJ CM zostaną podane odrębnym komunikatem, po otwarciu systemu OSF.

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie ustalonych terminów, UJ CM nie gwarantuje możliwości właściwego procedowania dla wniosków złożonych po terminie.

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Sekcji Programów Krajowych UJ CM pod numerami tel.: 12 37 04 383, 12 37 04 340, 512 749 575,  512 748 342.

 

Sekcja Programów Krajowych
Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

 Data aktualizacji:  09.07.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Izabela Kulczycka 

Powrót