Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 6lipca 2018 roku w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przez osoby pełnoletnie niebędące studentami/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego


137.0203.16.2018


Komunikat nr 16
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 6 lipca 2018 roku

 

w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przez osoby pełnoletnie niebędące studentami/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium  Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

  Na podstawie § 1 pkt 3 Zarządzenia nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i  korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, informuję, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy składać w  Zespole Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Prokocimiu, w  biurze administracji domu studenckiego  A, mieszczącego się przy ul. Badurskiego 17, pokój nr 1.
 

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2),
  • podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
       ds. Collegium Medicum


   prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Załączniki:
1. Wniosek,
2. Kwestionariusz osobowy,
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
.

 Data aktualizacji:  06.07.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót