Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w  Krakowie poszukuje pracownika na:
stanowisko administracyjne (wymiar – pełny etat)

Wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe (studia I lub II stopnia),
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Windows) oraz programów pakietu MS Office,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji, spraw, postępowań.

Doświadczenie w zakresie pracy administracyjnej będzie dodatkowym atutem kwalifikacji na stanowisko.

Dodatkowo od kandydata oczekujemy:

- samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- solidności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- zdolności komunikacyjnych,
- dobrej organizacji pracy,
- wysokiej kultury osobistej.

Warunki zatrudnienia

- wymiar czasu pracy - pełny etat, umowa o pracę.

Główne zadania na oferowanym stanowisku:
Prowadzenie sekretariatu w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UJCM.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z listem motywacyjnym,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV,
- informacja o przetwarzaniu danych osobowych (skan podpisanego dokumentu),
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (skan podpisanego dokumentu).


Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: tpl@cm-uj.krakow.pl  w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Data aktualizacji:  06.07.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót