Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM-przedłużenie terminu


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
 poszukuje pracownika administracyjnego do pracy w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, potwierdzona certyfikatem;
• znajomość obsługi komputera (bardzo dobra znajomość MsWord, MsExcel, Power Point);
• minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku administracyjnym.

Dodatkowo od kandydata oczekujemy:
• umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, analizowania, interpretowania
i prezentowania informacji, formułowania wniosków i rekomendacji;
• umiejętności samodzielnego realizowania powierzanych zadań;
• wysoko rozwiniętej umiejętności rozwiązywania problemów;
• umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, a w konsekwencji umiejętności radzenia sobie z presją czasu;
• terminowości, solidności i uczciwości w wykonywaniu powierzonych zadań;
• silnej motywacji do pracy i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
• komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:
• doświadczenie w pracy administracyjnej w uczelni wyższej;
• doświadczenie w obsłudze systemu USOS/ USOSweb (tok studiów, pomoc materialna, raporty), POL-on;
• znajomość innego języka europejskiego.

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z listem motywacyjnym;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
• certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego;
• inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV;
• informacja o przetwarzaniu danych osobowych (skan podpisanego dokumentu);
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (skan podpisanego dokumentu).


Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 Data aktualizacji:  02.07.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót