Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z 5 stycznia 2018 roku


137.0203.1.2018

Komunikat nr 1
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 5 stycznia 2018 roku

 

w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

         W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477), uprzejmie informuję, iż:

         od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), wynosi 4,3117 zł

 

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


mgr Joanna Nikodemowicz

 Data aktualizacji:  05.01.2018
 Jednostka:  Dział Zamówień Publicznych UJ CM 
 Zamieścił:  Wojciech Kochan  

Powrót