Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w programie Erasmus + "Sojusze na rzecz wiedzy"


118.0640.3.2018

 OGŁOSZENIE                                                                               

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie:

konkursu w ramach programu Erasmus + „Sojusze na rzecz wiedzy”

 

Termin składania wniosków:     do 28 lutego 2018 r. godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Nabór wniosków w UJ CM:       do 12 lutego 2018 r.

Dokumentacja konkursowa:       https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Czas trwania projektu:               2 lub 3 lata

 

Uprzejmie informuję, że Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) uruchomiła nabór wniosków na konkurs „Sojusze na rzecz wiedzy” w ramach Akcji 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Projekty powinny obejmować co najmniej 6 niezależnych organizacji z co najmniej 3 państw uczestniczących w programie (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), w tym minimum 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa. Maksymalne dofinansowanie UE przyznawane na dwuletni sojusz na rzecz wiedzy wynosi 700 000 EUR, natomiast na trzyletni 1 000 000 EUR.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej za pomocą pakietu aplikacyjnego zawierającego formularz elektroniczny „eForm” oraz dołączone do niego załączniki (szczegółowy opis projektu,  tabele budżetowe i opis pakietów zadań, formularz ‘Declaration of Honour’ – DoH podpisują władze UJ CM).

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W UJ CM

Jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum składają wnioski po wcześniejszym dostarczeniu do DAWP następujących dokumentów:

  • Formularz Zgłoszenia Projektu, do pobrania
  • Zgłoszenie Projektu Badawczego, do pobrania
  • W celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym zachęcamy do konsultowania wniosku z pracownikami DAWP.

Kontakt w UJ CM: mgr Justyna Bednarz , tel.: 12 37 04 371, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl oraz mgr inż. Kalina Janeczko-Wrońska, tel. 12 37 04 317, e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl.

Zachęcam do przygotowania wniosków,

prof. dr hab. Marek Sanak

 Data aktualizacji:  04.01.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót