Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w IV konkursie E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for European Research Projects for Rare Diseases


OGŁOSZENIE 

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie:

otwarcia naboru wniosków w IV konkursie

E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for European Research Projects for Rare Diseases
 

Termin składania wniosków:                      6 luty 2018 r., godz. 17.00 (pre-proposal)

                                                                            IV kwartał 2018 r. (wniosek krajowy)

Rejestracja w DAWP:                                   22 styczeń 2018 r.

Jednostka pośrednicząca:                            Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Strona internetowa programu:                    http://www.e-rare.eu

 

 

Uprzejmie informuję o otwarciu konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób rzadkich. Projekty muszą bazować na nowatorskich pomysłach wynikających ze skonsolidowanych wcześniejszych wyników i muszą być wyraźnie wyposażone w silną orientację translacyjną.

Zakres tematyczny:

 1. Combined multi-omics that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis.
 2. Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results, e.g. by:
 • developing new computational, statistical and experimental methods for analysis and interpretation of existing multi-omic datasets or for the identification of relevant biomarkers;
 • integrating the already obtained “-omics” results to generate and test new biological models;
 1. Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology;
 2. Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism.

 

Do składania wniosków uprawnione są konsorcja międzynarodowe utworzone przez co najmniej 3, a maksymalnie 6 grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w programie: Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Izrael, Włochy, Łotwa, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Turcja. Z tego samego kraju mogą pochodzić max. 2 grupy badawcze. Dopuszcza się zwiększenie liczby grup badawczych do max. 8 o ile będą to grupy z Czech, Węgier, Łotwy, Polski, Rumunii i Turcji.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18.

 

UWAGA!!!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor NCBR podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W UJ CM

Jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum składają wnioski po wcześniejszym dostarczeniu do DAWP następujących dokumentów:

 • Formularz Rejestracji Projektu Międzynarodowego
 • Zgłoszenie Projektu Badawczego
 • Ocena kwalifikowalności podatku VAT w projekcie;
 • Zgoda na prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie szpitala lub Oświadczenie, że badania nie będą prowadzone na terenie szpitala. W przypadku Szpitali Uniwersyteckich zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala Zlecenie (jeśli dotyczy);
 • W celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym zachęcamy do konsultowania wersji próbnej wniosku z pracownikami DAWP.

W przypadku badania klinicznego konieczny jest kontakt z Zespołem ds. badań klinicznych UJ CM.

Kontakt w NCBR: Marcin Chmielewski: tel:  +48 22 39 07 109, marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl oraz Elżbieta Rochmińska (dział finansowy): elzbieta.rochminska@ncbr.gov.pl

Kontakt w UJ CM: Justyna Bednarz (tel.: 12 37 04 371, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl.).

 

 

Zachęcam do przygotowania wniosków,

prof. dr hab. Marek Sanak

 Data aktualizacji:  21.12.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót