Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w IV konkursie ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - TRANSCAN-2


 

OGŁOSZENIE 

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie:

otwarcia naboru wniosków w IV konkursie

ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - TRANSCAN-2
 

 

Termin składania wniosków:                    6 luty 2018 r., godz. 16.00 (pre-proposal)

                                                                         IV kwartał 2018 r. (wniosek krajowy)

Rejestracja w DAWP:                                 22 styczeń 2018 r.

Jednostka pośrednicząca:                        Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Strona internetowa programu:                 http://transcan.cbim.it/

 

 

Uprzejmie informuję o otwarciu konkursu Translational research on rare cancers, organizowanego w ramach programu TRANSCAN-2. Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii.

Zakres tematyczny:

  1. badania translacyjne wykorzystujące zasoby aktualnych badań klinicznych, biorepozytoriów i zasobów typu epidemiologicznego;
  2. rozwój i wykorzystanie translacyjnych platform badawczych w kierunku zatwierdzonych leków przeciwnowotworowych;
  3. wdrożenie precyzyjnych biomarkerów w celu lepszej stratyfikacji badań kohortowych. 

 

Do składania wniosków uprawnione są konsorcja międzynarodowe utworzone przez co najmniej 3, a maksymalnie 7 grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w programie: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Turcja. Z tego samego kraju mogą pochodzić max. 2 grupy badawcze. Dopuszcza się zwiększenie liczby grup badawczych do max. 11 o ile będą to grupy z Estonii, Łotwy, Słowacji i Turcji.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://transcan.cbim.it/.

UWAGA!!!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor NCBR podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W UJ CM

Jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum składają wnioski po wcześniejszym dostarczeniu do DAWP następujących dokumentów:

  • Formularz Rejestracji Projektu Międzynarodowego
  • Zgłoszenie Projektu Badawczego
  • Ocena kwalifikowalności podatku VAT w projekcie;
  • Zgoda na prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie szpitala lub Oświadczenie, że badania nie będą prowadzone na terenie szpitala. W przypadku Szpitali Uniwersyteckich zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala Zlecenie (jeśli dotyczy);
  • w celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym zachęcamy do konsultowania wersji próbnej wniosku z pracownikami DAWP.

 

W przypadku badania klinicznego konieczny jest kontakt z Zespołem ds. badań klinicznych UJ CM.

 

Kontakt w NCBR: Dominika Mickiewicz: tel:  +48 22 39 07 139, dominika.mickiewicz@ncbr.gov.pl oraz Wojciech Gruszczyński: tel: +48 0  22 39 07 215, wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl.

Kontakt w UJ CM: Justyna Bednarz (tel.: 12 37 04 371, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl.).

 

Zachęcam do przygotowania wniosków,

prof. dr hab. Marek Sanak

 Data aktualizacji:  21.12.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót