Ogłoszenie


wersja do wydruku

Informacja o rozstrzygnięciu dodatkowej rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowanych w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"


W odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji dodatkowej na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowanych w ramach projektu: „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, zostało złożonych szesnaście aplikacji.
 
Po przeprowadzeniu oceny zostały ustalone następujące listy uczestników:
 
Kurs w dniach 01-03.09.2017:

Lista podstawowa:
1. Joanna Zalewska-Puchała
2. Anita Orzeł-Nowak

Lista rezerwowa:
1. Katarzyna Ciesielczyk

 
Kurs w dniach 08-10.09.2017

Lista podstawowa:
1. Aurelia Sega
2. Urszula Pieczyrak-Brhel
3. Ewa Ziarko
4. Alicja Kamińska
5. Iwona Malinowska-Lipień
6. Łukasz Małecki
7. Beata Fryc-Przybyłowska
8. Joanna Łatka
9. Anna Kliś-Kalinowska
10. Elżbieta Sibiga
11. Agnieszka Kruszecka-Krówka
12. Wojciech Magoń
13. Kamil Jonas
  Data aktualizacji:  31.08.2017
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Błażej Śmigas 

Powrót