Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w Konkursie ERC SYNERGY GRANT


118.0640.53.2017

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie
OTWARCIA NABORU WNIOSKÓW
W KONKURSIE ERC SYNERGY GRANT

 

Data zamknięcia konkursu:               14.11.2017 r., godz. 17.00

Rejestracja w UJ CM:                        31.10.2017 r.

Dokumentacja konkursowa:               Participant Portal

                                                          

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach konkursu ERC Synergy Grant.

ERC Synergy Grant to konkurs na projekty interdyscyplinarne, który jest skierowany do grupy (od 2 do 4) tzw. głównych badaczy (Principal Investigators - PI) oraz ich zespołów. O grant mogą się ubiegać naukowcy w każdym wieku i na dowolnym etapie rozwoju kariery. Finansowanie w wysokości do 10 mln euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać dodatkowe 4 mln euro) przyznawane jest  na okres 6 lat. Wnioski można składać w dowolnej tematyce, trzeba w nich wykazać, że proponowane badania nie mogą zostać przeprowadzone przez jednego naukowca (PI). Należy uzasadnić potrzebę stworzenia zespołu oraz wykazać jego komplementarność.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć w DAWP:

  • Formularz rejestracji projektu międzynarodowego;
  • Zgłoszenie Projektu Badawczego;
  • Formularz kwalifikowalności podatku VAT;
  • Zgodę na prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie szpitala lub oświadczenie, że badania nie będą prowadzone na terenie szpitala. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala Zlecenie;
  • Dane statystyczne o projekcie (na potrzeby Systemu informacji o nauce POLon).

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Sekcji Programów Międzynarodowych DAWP (tel.: 512 749 598; 512 749 616, e-mail: spm@uj.edu.pl).

 

Zachęcam do składania wniosków

Prof. dr hab. Marek Sanak
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

  Data aktualizacji:  22.08.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót