Ogłoszenie


wersja do wydruku

Możliwość dofinansowania działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych


OGŁOSZENIE

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie

możliwości dofinansowania działań pracowników UJ CM
w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych

 

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje o możliwości dofinansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziałów. Wsparcie dotyczyć może szerokiej gamy kosztów, w tym również kosztów związanych z przeprowadzeniem dodatkowych badań naukowych w ramach prowadzonych już projektów zawierających elementy wdrożeniowe.

Aby ułatwić Państwu analizę potrzeb w tym zakresie, Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów (DAWP) przygotował formularze zawierające katalog czynności, które mogą zostać objęte wsparciem finansowym, w zależności od Państwa potrzeb. Zaproponowany katalog opracowano w oparciu o definicję komercjalizacji przedstawioną w publikacji NCBR „Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016” (str. 20-21).

Wszystkich zainteresowanych komercjalizacją wyników badań zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Dziekanów poszczególnych Wydziałów oraz do przesyłania wypełnionych formularzy na adres spk_cm@uj.edu.pl w terminie do 21 lipca 2017 r.:

Wydział Lekarski

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego z 11 lipca 2017 r.

Formularz analizy potrzeb działań związanych z komercjalizacją WL

Wydział Farmaceutyczny

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z 29 czerwca 2017 r.

Formularz analizy potrzeb działań związanych z komercjalizacją WFa

Wydział Nauk o Zdrowiu

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z 5 lipca 2017 r.

Formularz analizy potrzeb działań związanych z komercjalizacją WNZ

Dodatkowe informacje można uzyskać w DAWP pod numerem tel.: +48 506 837 035.

 

Sekcja Programów Krajowych DAWP

  Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Jolanta Palowska 

Powrót