Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zaproszenie MEN do składania wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego


OGŁOSZENIE

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie

zaproszenia Ministra Edukacji Narodowej do składania wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego, w szczególności z zakresu biologii i chemii

 

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi nabór wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego, w szczególności z zakresu biologii i chemii.

Szczegółowe informacje na temat warunków ustawowych stawianych arbitrom, wzór wniosku o wpis na listę, wymaganej dokumentacji oraz organizacji pracy i wynagrodzenia określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. 2016 poz. 1710).

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r.

  Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Jolanta Palowska 

Powrót