Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w 26. edycji konkursów NCN


OGŁOSZENIE

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

 z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie

26. EDYCJI KONKURSÓW
OGŁOSZONYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

Dokumentacja konkursowa:         www.ncn.gov.pl  
Zamknięcie konkursu w NCN:      15 września 2017 r. (piątek)
Nabór wniosków w UJ CM:          4 września 2017 r.  (poniedziałek)

 

Uprzejmie informuję, że w Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach kolejnego konkursu trwającego do 15 września 2017 r.

W ramach konkursu finansowane będą następujące przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych:

  • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Proszę o zwrócenia szczególnej uwagi na zmiany w porównaniu do poprzednich edycji, w tym dotyczące elektronicznego naboru wniosków. W konkursach: SONATA, SONATA BIS i MAESTRO ocena końcowa wniosku obejmuje również wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kierownikiem projektu przez członków Zespołu Ekspertów. W konkursie MAESTRO rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Szczegółowe zasady konkursów, regulamin oraz zakres danych wymaganych do wypełnienia wniosku – dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl. Bliższe informacje dotyczące warunków składania wniosków w UJ CM zostaną podane odrębnym komunikatem, po otwarciu systemu OSF.

Uprzejmie proszę o dotrzymanie ustalonych terminów, UJ CM nie gwarantuje możliwości właściwego procedowania dla wniosków złożonych po terminie.

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Sekcji Programów Krajowych UJ CM – Ewa Krawczyk, Izabela Kulczycka-KorylMałgorzata Tondryk – pod numerami tel.: 512 749 575,  512 748 342.
 

Zachęcam do składania wniosków.
 

Prof. dr hab. Marek Sanak
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum Data aktualizacji:  12.07.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Izabela Kulczycka 

Powrót