Ogłoszenie


wersja do wydruku

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Zaopatrzenia


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Zaopatrzenia

 

Oferta pracy w Sekcji Aparatury Działu Zaopatrzenia UJ CM

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w Dziale Zaopatrzenia

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie wszelkich czynności związanych z realizacją umów i zamówień w zakresie dostaw: sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, aparatury medycznej i naukowo-badawczej,
 • obsługę wniosków na zakup aparatury medycznej i naukowo-badawczej pod względem poprawności danych istotnych do realizacji zakupu i montażu,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień a wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Inżynieria Medyczna, Inżynieria Biomedyczna, Fizyka Medyczna lub pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość.

 

Dodatkowym atutem kandydata będą:

 • znajomość aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej oraz sprzętu komputerowego,
 • znajomość programu SAP,
 • wysokie zdolności komunikacyjne,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o wyrobach medycznych.

Warunki zatrudnienia

 • wymiar czasu pracy – pełny etat, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku z możliwością przedłużenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • inne dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182)".

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do  24 lipca 2017 roku, na adres e-mail: aparatura@cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Data aktualizacji:  10.07.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót