Sesja Satelitarna „Personalized Medicine in Cardiovascular Disorders” w ramach II Międzynarodowego Forum Medycyny Spersonalizowanej


Data: 27.03.2017 r.
Miejsce: Auditorium Maximum, aula A, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM oraz Komisję Nauk Medycznych krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk

Podczas sesji wykłady wygłoszą czołowi światowi specjaliści w zakresie nowych mechanizmów i sposobów leczenia miażdżycy i schorzeń naczyniowych. Omówiona zostanie problematyka personalizacji farmakologicznego i niefarmakologicznego leczenia i zapobiegania miażdżycy (prof. Sampath Parthasarathy, prof. Marek Naruszewicz) oraz zrozumienia w ostatnich latach roli układu odporności (prof. Giuseppe Lembo) i układu nerwowego (prof. Daniela Carnevale) w rozwoju patologii naczyń krwionośnych. Zaproszeni wykładowcy są liderami w swoich dziedzinach, regularnie publikują w Nature Communications, Lancet, Cell, Immunity. Translacyjny format sesji sprawia, że będzie ona atrakcyjna zarówno dla klinicystów, jak i badaczy podstawowych. Patronat nad sesją objął prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.

Szczegółowy program sesji:

chairs: prof. Kalina Kawecka-Jaszcz (Polska, UJ CM), prof. Tomasz Guzik (Polska, UJ CM)

14.15-14.40 – prof. Sampath Parthasarathy (Stany Zjednoczone): Non-pharmacological control of atherosclerosis in the era of personalized medicine

14.40-15.05 – prof. Giuseppe Lembo (Włochy): Targeting novel immune-related mechanisms in aortic diseases

15.05-15.30 – prof. Daniela Carnevale (Włochy): Neuro-immune interactions contribute to vascular diseases

15.30-15.45 – prof. Marek Naruszewicz (Polska): Personalized Medicine in Cardiovascular Therapies - summary and discussion with all lecturers


Powrót