Innowacje w onkologii – II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa


Data: 08.04.2017 r.
Miejsce: Aula Nowodworska UJ CM
Organizator: tudenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Szczegółowe informacje: http://bit.ly/2mmwBkh

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii” adresowana jest do młodych adeptów medycyny, lekarzy-stażystów oraz rezydentów, którzy przyszłość zawodową wiążą z szeroko rozumianą onkologią (onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna, radioterapia czy patomorfologia).
Podczas konferencji odbędą się trzy sesje poświęcone rakowi żołądka, rakowi piersi oraz rakowi prostaty, a także sesja Varia. Intencją komitetu organizacyjnego jest popularyzacja standardów diagnostyki i leczenia wybranych nowotworów złośliwych zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (wideoterminale, platforma obsługi nauki PLATON) konferencja będzie transmitowana do 6 ośrodków akademickich (Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin).


Powrót